Miras Alanlarında Dayanıklılık Raporu Çalışmaları Başladı | ÇEKÜL

Miras Alanlarında Dayanıklılık Raporu Çalışmaları Başladı

01.07.2022

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği, her yıl farklı bir saha araştırması yaparak raporluyor ve ilgili kesimlerle paylaşıyor. Bu yılın başlığı: Kültürel Miras Alanlarında Dayanıklılık. 

Kültürel Miras Alanlarında Dayanıklılık Araştırma Raporunun ilk saha çalışması “Manavgat, Akseki, İbradı Bölgesi Çalıştayı” ile 23 Haziran’da başladı. Geçen yıl yangın felaketi geçiren bölgede, iklim kriziyle afetlerin doğal ve kültürel mirasa etkileri, korunması için yapılması gerekenler uzmanların katılımıyla tartışıldı. 

Geleneksel Bilgi Afetleri Azaltır mı?

Manavgat Belediyesinin desteğiyle düzenlenen çalıştay, restore edilen bir sivil mimarlık örneği olan Side Kültür Evinde yapıldı. ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, şehir plancısı Ahmet Onur Altun, ÇEKÜL İş Geliştirme Koordinatörü, şehir plancısı Ceyda Bakbaşa Bosson ve ÇEKÜL uzmanlarından mimar Alp Arısoy’un moderasyonunu üstlendiği çalıştayı bölgeden 20 uzman takip etti.   

Çalıştay 2 oturumda gerçekleşti. 1. Oturumda Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Hâkime Yılmaz ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Serap Sevgi yöredeki kültürel miras envanteri hakkında bilgi vererek, afetten etkilen kültürel miras değerlerinin tespit edilmesi için yürütülen çalışmaları aktardı. İklim krizinin kültürel mirasa etkileri, olası riskler, yerel kaynaklar, dayanıklı kentler kavramı gibi konular ilk oturumda tartışıldı.  

2. Oturumda ise grup çalışması yapıldı. Doğa ve insanın uyumuyla elde edilen geleneksel bilginin afetler ve iklim krizinin etkilerini azaltmadaki rolü odağında görüşler bildirildi.  Yerel malzeme kullanımı, sivil mimari tekniklerinin sürdürülebilirliği, hayvancılık ve tarımda kullanılan geleneksel yöntemler, ormancılık kültürü, göçerlerin yaşam alanlarının korunması gibi önemli başlıklar gündeme geldi. Uzmanlardan elde edilen veriler, katılımcılarla paylaşılarak raporda yer almak üzere derlendi.

Side’deki Kentsel Sit ve Arkelolojik Sit alanında tarihi ve doğal dokuya uygun yürütülen koruma restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları da çalıştayın ardından incelendi.

Raporun ikinci saha araştırması ise sel felaketinden etkilenen Karadeniz Bölgesinde önümüzdeki aylarda düzenlenecek.  ÇEKÜL uzmanları tarafından hazırlanacak sonuç raporunun Aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.