Dünya İklim Günü | ÇEKÜL

15 Mayıs Dünya İklim Günü

14.05.2024

Bugün, Dünya İklim Günü! Sürekli büyüyen tüketim odaklı alışkanlıklarımız, Dünya varlıklarını tehdit ederek iklim krizinin etkilerini artırıyor. Her birimiz, günlük hayatımızda aldığımız kararlarla iklimi korumak için büyük farklar yaratabiliriz.

Özellikle insan etkisiyle ortaya çıkan orman yangınları, sel felaketleri, kuraklık gibi afetler, tüm canlıların yaşam hakkını tehdit ediyor; göçü tetikliyor ve biyoçeşitliliğe zarar veriyor.

İşte, tüketim alışkanlıklarımızın tetiklediği ve iklim krizini şiddetlendiren bazı başlıklar:

  • Fosil yakıt: Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımı sera gazı salımını artırır. Bu gazlar sera etkisi yaratarak dünya genelinde sıcaklık artışına neden olur.

  • Orman tahribatı: Ormanların kesilmesi karbon depolama kapasitesini azaltır; karbon salımını artırır, biyoçeşitliliği azaltır; göçü, kuraklığı, selleri tetikler.

  • Tarım ve hayvancılık: Büyük ölçekli tarım ve hayvancılık; ormansızlaşma, toprak erozyonu, kimyasal gübre kullanımı nedeniyle çevresel zarar yaratır. Bu sektörler, büyük oranda küresel ısınmadan sorumludur.

  • Betonlaşma: Kentsel gelişim ve betonlaşma, yeşil alanların azalmasına, doğal habitatların bozulmasına neden olur ve kentlerdeki sıcaklık normalin üstüne çıkar.

Küresel şirketlerden yerel işletmelere; hatta en küçük işletme birimi olan evlerimizin yönetimine kadar doğadan yana, sürdürülebilir süreçler, tercih etmek Dünya’ya ve gelecek kuşaklara en büyük sorumluluğumuzdur. 

Fotoğraf: Nick Moir, Avustralya Orman Yangını/2019-2020

*Haziran 2019'da başlayarak 240 gün süren Avustralya Orman Yangınları, ülke tarihindeki en büyük orman yangını. 8 milyona yakın hektar alanı kapsayan yangınlarda 28 kişi ve 1 milyardan fazla hayvan öldü; 2 bin 500'den fazla bina kullanılmaz hâle geldi.

#DünyaİklimGünü #İklimDeğişikliği #İklimKrizi #Ekosistem #Ekoloji #OrmanYangını #Sel #Kuraklık #İklimAdaleti #YenilenebilirEnerji#Sürdürülebilirlik #ClimateChange #Environment #Biodiversity #ClimateAction #ClimateJustice #SustainableLiving