Ana içeriğe atla

Mimar Sinan’ın büyük ustalığına saygıyla…

16.04.2012

T.C.Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kayseri Mimar Sinan Araştırma Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu tarafından düzenlenen “Mimar Sinan Günleri” Kayseri ve Ağırnas’ta yapılan tören, konferans, sergi ve afiş yarışması gibi etkinliklerle tamamlandı. Etkinlikler, ÇEKÜL Vakfı Kayseri temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy’un özverili katkılarıyla düzenlendi.

8-13 Nisan tarihlerinde etkinlikler, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur, Ağırnas Belediye Başkanı İsmail Mete, diğer kamu, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve halkın katılımıyla, Koca Sinan’ın doğum yeri olan Ağırnas’ta başladı.

Geçen yıl yapılan törenlerde, Ağırnas’ta yoktan varedilen çalışmaların sürdürülebilir olması ve politik çalkantılar nedeniyle gerilememesi için, Prof. Dr. Metin Sözen’in, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bilgi vermesinin ardından, Ağırnas Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmıştı. Bu yılki törenler ise Cumhurbaşkanlığı’nın maddi-manevi desteğiyle hazırlandı.

Ağırnas’taki törenler büyük coşkuyla geçti. Halk oyunları gösteri, “Bakmak ve Görmek: Çocuk Gözüyle Ağırnaslı Sinan” sergisi, Ağırnas’taki törenlerin vazgeçilmezi, gelenekselleşen bulgur pilavı ikramı, Mimar Sinan evi gezisi ve her yaştan Ağırnaslının katılımıyla Mimar Sinan doğduğu kentte anıldı.

Çorum’un Alaca ilçesindeki Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencileri de Ağırnas’taki törenlere katıldı. Öğrencilerden Yalçın Kaplan, Mimar Sinan için yazdığı şiiri okudu.  

Kayseri’deki etkinlikler ise Kadir Has Kültür Merkezi ve Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde yapıldı. ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlan Sinan Manifestosu’nun okunmasının ardından, ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Necdet Sakaoğlu “Evliya Çelebi Gözüyle Mimar Sinan” başlıklı konuşmasıyla bilgiler verdi: "Risaleden, Sinan’ın Yavuz Selim zamanında Anadolu’dan devşirme âdet olduğunda, Kayseri sancağından erkek çocuk devşirildiği öğreniliyor. Acemi oğlanlığı kurallarına göre yetişip kendi isteğiyle dülgerliği seçmiş. Dört padişaha hizmet etmiş. Ustasından neccarlık öğrenmiş. Bütün emeli mesleğinde yükselmek, memleketler gezmekmiş.1538'deki  Karabuğdan seferinde Prut nehri ve bataklığı üzerinde kurulan köprüler yıkılınca Lutfi Paşa’nın padişaha, bu işi Sinan Subaşı başarır, işini bilen bir mimardır demesi üzerine Süleyman’ın buyruğuyla 13 günlük bir çalışmayla  31 Ağustos 1538’de köprü kurmuş. Acem Alisi vefat edince mimarbaşılık boşalmış. 13 Temmuz 1539’da veziriazam Ayas Paşa ölünce mezarını yapacak bir mimar bulunmamış. Yeni veziriazam Lutfî paşa, Yeniçeri ağasına,  Haseki Sinan Subaşı’nın bu görevi yapacak yetenekte olduğunu söylemiş. Yeniçeri Ağası da Sinan’ı çağırıp: ‘Paşa hazretleri seni başmimar yapmaya karar verdi. Kabul etmeyeceksen bir gerekçe düşün!’ demiş. Sinan, asker ocağından ayrılmak hüzün verse de camiler yapıp dünyaya ve âhirete hizmet etmek için kabul etmiş. Demek oluyor ki Sinan’ın başmimarlığa atanışı 1539 sonbaharı- 1540 ilkbaharıdır. Bu tarih, Evliya’nın ilk gezisi olan 1640 ilkbaharındaki Bursa seyahatinden tam yüzyıl öncedir.”

Prof. Dr. Talat Halman “Sinan: Mimarinin Mucizesi” başlıklı konuşmasında, bir imparatorluk iradesinden çalışan Sinan’ın, kentlerin ruhuyla hareket ettiğini, ufuk çizgisinde sentetik ve organik olgular yarattığını anlattı: “Dünya tarihindeki önemli iki mimardan biri Sinan’dır. Sinan, öyle bir mükemmeliyet geliştirdi ki, diğer mimarlar onu aşmayı düşünmedi bile. Goethe’nin ‘Mimari donmuş musikidir’ sözü Sinan’ın eserlerini doğrular. Günümüzde Sinan eserlerine öykünen kötü camilerin sevimsiz, estetikten yoksun yapılar olduğunu görüyoruz. Bu yeni camilere bakınca Sinan eser yapmasaymış düşüncesine kapılıyorsun.”

Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Araştırma/Uygulama Merkezi kuruluyor

Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Araştırma/Uygulama Merkezi'nin amacı, Mimar Sinan Dönemi başta olmak üzere, Osmanlı mimarlık ve kültürü üzerine yapılacak olan disiplinler arası araştırma ortamı yaratmak, yeni araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, ödüllendirmek, yayınlamak ve geniş kitlelere ulaştırmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma gezileri organize etmek, görsel materyalle sergiler, çalıştaylar ve belgeseller hazırlamak, ayrıca tüm bu araştırmalar için kütüphane, müze, veri tabanı ve bilgi bankası oluşturmak, konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası çalışma yapan diğer kurumlar ile işbirlikleri yapacak bir merkez olmak.

Bu amaçlar doğrultusunda, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Mimarlar Odası ve ÇEKÜKL Vakfı arasında bir protokol imzalandı. ÇEKÜL Vakfı’nın 1990 yılından bu yana sürdürdüğü Sinan’a Saygı Projesi kapsamındaki bilgi birikimi Kayseri’deki Merkez ile paylaşılacak.   

Tüm Haberler