Ana içeriğe atla
Korumanın Tecrübeli İsimleriyle Deneyim Paylaşımı

Korumanın Tecrübeli İsimleriyle Deneyim Paylaşımı

28.06.2019

ÇEKÜL Akademi, yıl içinde 2 ayrı dönemde kurguladığı TKB Kentsel Koruma Eğitimleri ile TKB Alanda Eğitimler Programı için bu yılın ilk döneminde İstanbul ve Kayseri’de yerel yönetimlerin teknik kadrolarıyla biraraya geldi.

ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitimler Programı, 24-26 Nisan tarihlerinde “Kültürel Birikimin Korunması ve İşlevlendirilmesinde Kayseri Örneği” başlığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı işbirliğiyle uyguladı. Milli Mücadele Müzesi olarak işlevlendirilen tarihi Kayseri Lisesinde yapılan eğitimde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Gürcan Senem “Koruma Çalışmalarında Kurumlararası Diyalog” başlıklı bir sunum yaptı. Gürcan Senem, sunumunda yerel yönetimlerde eski eser üzerine çalışan uzmanların restorasyon, sokak sağlıklaştırma, basit onarım çalışmalarında kurumlarla iletişim deneyimlerini aktardı; eski eser için bütçe oluşturma ve hibe kaynaklarının nasıl temin edildiğine dair bilgi verdi.

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürü Fehmi Gündüz ise, müzelerin kurulumundan işletilmesine, sürece ilişkin bilgiler verdi; tarihi Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesi, Gevher Nesibe Şifahanesinin ise Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak işlevlendirilmesi sürecini paylaştı. Restoratör Mimar Akgül Zor Sarı’nın, “Projelendirme Çalışmalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri” sunumu da ilgiyle izlendi. Milli Mücadele ve Selçuklu Uygarlığı Müzeleri ile kale-çarşı-mahalle aksını bağlayan “Kültür Yolu”, katılımcıların gezi rotasındaydı.

 

Ağırnas’dan Talas’a Kayseri

Kayseri Erciyes Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü ve ÇEKÜL gönüllüsü Bilgin Yazlık “Koramaz Vadisi UNESCO Yolunda” başlıklı sunumunda, ÇEKÜL Vakfının doğrudan destek verdiği Koramaz Vadisinde yürütülen envanter ve koruma çalışmalarını anlattı. Eğitimin son sunumunu Kayseri Büyükşehir Belediyesi KUDEB Müdürü Fatih Cevat yaptı. Alanda Eğitimler Programı, Ağırnas Mimar Sinan Evi ile Germir’de yapılan onarım çalışmalarından sonra ziyarete açılan Bezirhane; Talas Yaman Dede Camisi ve Talas Amerikan Koleji ziyaretleriyle son buldu.

İstanbul’da 6 Eğitim

Kentsel Koruma Eğitimi Bahar Dönemi Programı Bülent Baykal’ın “KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı” ile Y. Metin Keskin’in “Tarihi Yapı-Yeni Yapı İlişkisi; İşlevlendirme” eğitimleriyle İstanbul’da başladı. Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmeyi amaçlayan Baykal’ın anlatımı, aynı zamanda eski eser restorasyonu, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme gibi projelerin koruma kuruluna nasıl sunulacağı ve kurul onay sürecinin daha iyi nasıl yönetileceği hakkındaydı.

   

Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanma dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemeyi amaçlayan eğitimde ise Y. Metin Keskin; tarihi dokudaki yeni yapıların nitelikleri, tasarım süreçleri ve çevresel etkilerini anlattı. Restorasyon konusunda uluslararası sözleşmelere değinen Keskin, özellikle Atina Kartası, Venedik Tüzüğü ve İCOMOS Bildirgesine gönderme yaparak Türkiye’deki koruma sürecinin gelişiminden ve bununla ilgili yasal mevzuattan bahsetti. Her eserin kendi bağlamında ele alınması gerektiğini hatırlatarak Türkiye’den Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi işlevlendirme örneğini verdi; eski bir kışla olan yapının dönüşüm sürecini anlattı.

Kentsel Koruma Eğitimleri Bahar Dönemini Haziran ayında verilen 4 eğitimle tamamladı. Mimar ve restorasyon uzmanı A. Nüvit Bayar’ın “Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri, Teknikleri ve Uygulama Örnekleri”, tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esasları ile restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgileri pekiştirdi.

Restorasyon uzmanı İsmail Önel’in “Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve Hakediş Uygulamaları” başlıklı eğitim programı ise, hakediş uygulamalarında karşılaşılan zorlukları ile iyi bir hakedişte olması gereken özellikleri, örnekler üzerinden ele aldı.

Akademi eğitmeni, psikolog Betül Bozkurt’un “Yerel Yönetimler İçin Proje Döngüsü Yönetimi” başlıklı eğitimi, çalışmaların bütüncül yaklaşım esasıyla projelendirilmesinin yöntemlerini aktardı; proje yönetimi deneyimini hedefledi.

Kentsel Koruma Eğitimlerinin sonuncusu, ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar Alp Arısoy tarafından verilen “Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri” oldu. Bir koruma stratejisi olarak kentsel canlandırma süreçlerine odaklanan eğitim, uygulamaya dönük örnekler üzerinden ilerledi.

ÇEKÜL Akademinin, TKB üyelerine yönelik hazırladığı ve İstanbul’da yapılan eğitimlere Bahar Döneminde 73 uzman katılarak sertifikasını aldı. Gaziantep, Şanlıurfa ve son olarak Kayseri’de yapılan Alanda Eğitimler Programını ise 175 uzman başarıyla tamamladı. Akademinin Sonbahar Dönemi, Eylül ayında başlayacak.

Tüm Haberler