Ana içeriğe atla
ÇEKÜL ve Örgütlenme

ÇEKÜL ve Örgütlenme

Toplum yararına yapılan çalışmalar, her kesimden insanın katkısıyla ve işbirliği ile gerçekleşir. Doğal ve kültürel mirası koruma ve yaşatma çalışmalarının ana kaynağı da, aynı amaç doğrultusunda bir araya gelen ve sorumluluk üstlenen kişi ve kuruluşların gönüllü katılımlarıdır. ÇEKÜL gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda, öncelikle yereldeki farklı toplum kesimlerini bir araya getirir. Çalışmanın hedefleri, takvimi, yol haritası, eylem planı ve kaynak yönetimi ÇEKÜL’ün önderliğiyle belirlenir. ÇEKÜL’ün uzman gönüllüleri, bilgi ve birikimleriyle projelere katkı sağlar. Çalışmaların eşgüdümü, Anadolu'nun dört bir yanına dağılmış olan ÇEKÜL gönüllüleri, yurt içi ve yurt dışı temsilcilik aracılığıyla sürdürülür. 

ÇEKÜL, Anadolu kentlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda, yerinde korumanın gerekliliğine dikkat çeken, model sunan ya da geliştiren, eşgüdümü sağlayan, eğitim ve danışmanlık veren çalışmalar yapar. Tüm çalışmalarda yerel halkın varlığını temel alan ÇEKÜL, bireylerin kendi sorunlarına sahip çıkarak örgütlenmelerini ve kendi çözümlerini üretmelerini amaçlar.