Zeytin Mücadelesinden Güzel Bir Haber | ÇEKÜL

Zeytin Mücadelesinden Güzel Bir Haber

08.11.2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliği değişikliklerine göre 1 Mart 2022 tarihinden itibaren zeytin sahaları madenciliğe açılmıştı. ÇEKÜL Vakfının da aralarında bulunduğu 100’e yakın sivil toplum örgütü, odalar, kent konseyleri, yerel yönetim temsilcileri ve zeytin mirasına sahip çıkan halk; bu değişikliğin bir an önce geri çekilmesini talep etmiş ve “Zeytinler katledilmesin!” demişti.
 
ÇEKÜL Vakfı tarafından, Maden Yönetmeliğindeki değişikliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay 8. Dairesi, dava konusu Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
 
Mahkeme kararının gerekçesinde "Dava konusu düzenleme ile zeytinlik alanlarda, zeytinlerin sökülmek ve taşınmak ya da sökme ve taşıma yoluna dahi gidilmeksizin madencilik faaliyeti yürütülmesine imkân tanındığından, sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski hale getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle Yönetmeliğin uygulanmasının telafisi güç ve imkânsız zararlar doğuracağı açıktır." ifadesi yer aldı.
 
ÇEKÜL Vakfı, 1990’lı yıllardan bu yana, topraklarında doğa ve kültüre dayalı büyük bir tarih barındıran Anadolu’nun her köşesinde güçlü bir örgütlenmeyle çalışıyor. Altı da üstü de miras değerinde olan Anadolu’nun, madencilik uğruna, kültürümüzün bir parçası olan zeytin ağaçlarını yok edecek seviyedeki politikalarla korunması mümkün değildir. Bu politikaların geri çekilmesi için çalışmayı sürdürecek, mirasımızı korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte işbirliği ve dayanışma içinde olduğumuz diğer sivil toplum örgütlerine ve gönüllülerimize teşekkür ederiz.
 
ÇEKÜL Zeytin Manifestosunu okumak için: https://www.cekulvakfi.org.tr/haber/cekul-zeytin-manifestosu