Milas'ta Zeytincilik Raporu yayınlandı | ÇEKÜL

Milas'ta Zeytincilik Raporu Yayınlandı

15.04.2022

Yerel Ekonomi için Dönüşüm Fırsatı: Milas'ta Zeytincilik Raporu yayınlandı. Prof. Dr. Ummuhan Gökovalı ve Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Terzioğlu’nun katkılarıyla, Avrupa İklim Eylem Ağı (Climate Action Network Europe), İklim İçin 350 Derneği ve Milas Kent Konseyi tarafından hazırlan raporda şu başlıklara yer verildi:  .

  • Zeytin ve Bağlantılı Sektörler İçin Gereken Ortalama İşgücü ve Ödenen Ücretler,

  • İstihdam Edilen İşgücü Tarafından Yapılan Harcamaların Ekonomik Etkisinin Çarpan Mekanizması Yoluyla Tahmini,

  • Kurulması Olası Tesislerin İstihdam ve Ücret Gelirleri Etkisinin Tahmini,

  • Coğrafi İşaret Tescilli Milas Zeytinyağının Fiyat ve Üretim Miktarı Bakımından Uluslararası Düzeylere Ulaşması Halinde Yaratılacak Gelir Düzeyi,

  • İstihdam ve Harcamalar Üzerinden Yatırım Maliyetleri.

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.