Ana içeriğe atla

"Toplumsal Dönüşüm ve Beyoğlu'nda Yeme-İçme Mekânları"

06.09.2011

"Mekân ve Kültür" başlıklı VI. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Derneği ile Kadir Has Üniversitesi tarafından 8-10 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek. 

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları'ndan arkadaşımız Zeynep Biçer de "Toplumsal Dönüşüm ve Beyoğlu'nda Yeme-İçme Mekânları" başlıklı araştırmasıyla sempozyumda bildiri sunacak. 

Sempozyumun amacı, kültürel çalışmalar olarak da bilinen kültür araştırmaları alanında disiplinlerarası ve çokdisiplinli bir yaklaşımla, kültür ve mekân kavramlarını çeşitli biçimlerde bir araya getiren konularda yerleşik yargıları sorgulamak, eleştirel ve çözümleyici çalışmalar ile yeni kuram ve yöntem arayışları ortaya koyabilmek. 

Sempozyumda, sinema ve mekân, edebiyat ve mekân, görsel sanatlar ve mekân, kırsal/kentsel mekân, bellek ve mekân, çevre/doğa ve kültür, üretim/tüketim mekânları, kamusal/özel mekân, eğitimde kültür ve mekân, din kültür ve mekân, kültür mekânları, mekân kültürü, yemek kültürü ve mekân, politika ve mekân gibi konu başlıkları yer alacak.

Zeynep Biçer'in bildiri özeti: Yeme-içme mekanları, toplumların yaşam biçimini, toplumsal eğilimleri, sanat anlayışını, ekonomik imkanları gösteren, kültürel dokuyu oluşturan mekanlardandır.  Aynı zamanda toplumsal değişim süreçlerini de yansıtırlar. Bu anlamda, 19. Yüzyıl Beyoğlu bölgesi önemli bir örnektir. Beyoğlu’nda toplumsal dönüşüm süreci, kentindiğer bölgelerinden daha farklı olmuştur. Levantenlerin, yabancıların ve gayrimüslim Osmanlılar’ın yaşadığı bölge olan Beyoğlu’nda, 19. Yüzyıldan itibaren açılmaya başlayan “alafranga” lokanta ve restoranlar, şaraphane ve birahaneler, cafe chantant’lar (müzikli kafeler) dönemin kültür ortamına kalıcı katkılar sağlamıştır. Sahipleri, Avrupa kökenli kişiler ile Osmanlı Rum, Ermeni ve Museviler olan bu mekanlar, söz konusu toplumlar için birer buluşma yeri haline gelmiştir. Bunun yanında, bu dönemden itibaren birbiri ardına açılan cafe ve restoranlar, Müslüman Türkler tarafından da ilgi görmüştür. Böylece toplumsal dönüşüm kendine has bir şekilde oluşurken yerel karakterleri de değişime uğratmıştır. Beyoğlu, 19. yüzyıldan itibaren günümüze kadar ulaşan kimliğini oluştururken, bir yandan da İstanbul kültürünün özgün bir parçası olarak var olmaktadır.  

Detaylı program için: semp2011.kulturad.org 

Tüm Haberler