Ana içeriğe atla

Melendiz Suyu kenarında bir kaya yerleşmesi: Güvercinkayası

27.01.2012

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları'nın “Arkeolojik Miras ve Alan Yönetimi” başlıklı seminer programının son semineri 31 Ocak’ta yapılacak.

Konu: Güvercinkayası: Prehistorik Kültür Mirası Alan Yönetimi ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Konuşmacı: Abdullah Hacar

31 Ocak Salı, 18.30 ÇEKÜL Evi

Ekrem Tur Sokak No:8 Beyoğlu

Tez çalışmasında; Orta Kalkolitik Çağ’a (M.Ö. 5200-4750) tarihlenen Güvercinkayası Yerleşmesi’nin çevresindeki kültür öğeleriyle birlikte sürdürülebilir bir şekilde korunmasını sağlayacak Arkeolojik Miras Yönetim Planı’nın hazırlanması amaçlanmış. Türkiye’de gerek arkeolojik alanların yoğunluğu, gerekse sosyolojik ve ekonomik farklılıklar, ülkemize özgü yeni ilkelerin hazırlanmasını zorunlu kılmakta. Çalışmada bu amaçla, arkeolojik yerleşmelerin alan yönetimi ve yönetim planlarının hazırlanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ile literatür incelenmiş.

Seminerde, kültür mirası yönetiminin uluslararası düzeyde kabul görmüş kuramsal tanımları ve uygulama örnekleri üzerinde durulduktan sonra, Güvercinkayası’nın çevresindeki kültür varlıkları ve sosyal doku ile birlikte sürdürülebilir korunmasını amaçlayan “Güvercinkayası Yönetim Planı” anlatılacak.

Seminer konuşmacısı Abdullah Hacar, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Lisans Programı ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bilim Dalı Lisans (Çift Anadal) Programı’ndan mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede Prehistorya Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde doktora programına devam etmekte olan Abdullah Hacar, aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmakta.

Yerimiz sınırlı olduğundan seminer için telefon ya da e-posta ile önceden katılım durumunuzu bildirmenizi rica ederiz.

0 212 2496464 / [email protected] /

ÇEKÜL Vakfı Ekrem Tur Sokak No: 8 Beyoğlu

Tüm Haberler