Kırsal Miras Programı Raporu Yayınlandı | ÇEKÜL

Kırsal Miras Programı Raporu Yayınlandı

27.05.2020

ÇEKÜL Vakfının, Tarihi Kentler Birliğinin desteğiyle 2019 yılında yürüttüğü Kırsal Miras Programının kapsamlı raporu online erişime açıldı. Saha çalışmaları ve paydaş toplantılarıyla kurgulanan program kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinden 38 köyde araştırmalar yapıldı. Kırsal yerleşkelerin günümüzdeki dönüşümüne odaklanan program kapsamında, kırsal mirasın korunmasında etkili olan faktörler incelendi, bu etkilerin kentsel koruma politikalarıyla kesişim noktalarında verdiği tepkiler tespit edilmeye çalışıldı.

Değişen Dünyada Kırsal

Kırsal Miras Programının sonuç raporu bir model, yöntem, yaklaşım önerisi sunmuyor. Kırsal yaşam alanlarının koruma eksenindeki durumuna yönelik objektif bir saha okuması yapıyor ve şu soruyu gündemde tutuyor: “Geleceğin dünyasında köyler gerçekten yaşayabilecek mi?”

Kırsal koruma ve kırsaldaki koruma sorunlarını daha iyi anlayabilmek için, belki öncelikle değişen dünya düzeni içinde kırın nasıl yer aldığını, değişimin neresinde durduğunu ortaya koymak gerekiyor. Kırsal Miras Programı Raporu, kapsamlı bir okuma ile kırsal yerleşkelerin dönüşümüne mercek tutuyor.

Köyler Yaşamalıdır!

“Kent hinterlandının içinde, kentle bütünleşen köylerin tarımsızlaşma dönemindeki üretim biçimleri ve mekânın dönüşümünü kentsel parametrelerle mi ele almalıyız?”, “Kültür odaklı dönüşümün, kültür üretimine dayalı ekonomik hareketin, kültüre bağlı mekânlaşmanın köydeki yansıması nedir?”, “Kültür odaklı dönüşüm, kentlerimizdeki yaşamı ve kent politikalarımızı değiştirirken kırsal alanlar bu değişimden ne şekilde etkilenir?” temel sorularına yanıt arayan Kırsal Miras Programı, kalkış noktasını ÇEKÜL Vakfının “Köyler Yaşamalıdır!” sloganıyla belirledi. ÇEKÜL Vakfı, kırsal köhneleşme sürecini tersine çevirecek yaklaşım ve uygulamaları kurulduğu günden bu yana destekliyor. Kırsal mirasın korunması ve köylerin yaşatılması TKB yaklaşım ve uygulamaları içinde de önemli başlıklardan biri. Öte yandan, ülkemizde kentsel alanlarda daha yaygın bir uygulama deneyimine ve bu uygulamaları destekleyecek koruma kapasitesine sahipken kırsal koruma konusunda sorunları anlamaya yönelik çalışmalar oldukça kısıtlı. ÇEKÜL Kırsal Miras Programı, günümüzde köylerin kültür politikaları perspektifinden bir panoramasını çizerek, gelecekte sürdürülebilir modellerin gelişimi için gerekli bilgiyi sağlamayı amaçladı. Bu açıdan program, doğru temellere dayalı politikaların gelişmesi ve kırsal korumanın sürekliliği için bir analiz çalışması olarak ele alındı.

Rapora online erişmek için tıklayınız