Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları (İki Cilt) | ÇEKÜL

Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları (İki Cilt)

25.07.2018

Her hafta bir kitap serimizde bu hafta Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları (İki Cilt) kitabını inceliyoruz.

1. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan hızlı değişim kent üzerinde çok çeşitli etkilere sebep oldu. Nüfus artışı, çevre sorunları, kırdan kente göç, işsizlik, yoksulluk, savaşlar ve rant, tahmin edileceği üzere kentleri derinden etkiledi, etkiliyor. Pek çok ülke gibi, Türkiye de uzun bir süredir kent ve çevre sorunlarıyla iç içe. Bu sorunların çözümü için çalışan ve Pazartesi günü aramızdan ayrılan Türkiye’nin en önemli kent bilimcisi, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cevat Geray’ın Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları isimli iki ciltlik kitabı üzerine kısa bir incelemeyi, anısına yayınlıyoruz:

 Kent ve kentleşmeyle ilgili sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar özellikle 1950’li yıllardan itibaren artmaya başladı. Bu alanda çalışmalar yürüten başlıca isimlerden biri de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde dersler veren Prof. Dr. Cevat Geray oldu. Prof. Dr. Cevat Geray, kentleşme ve çevre sorunları gibi bir ülkenin gelişimi için yaşamsal önemde olan konularda, 1950’li yıllardan itibaren akademik çalışmalar yürüten, toplumu ve siyasi iktidarları uyaran, eleştiriler sunan, şehirciliğin yetkin ismi olarak tanındı. Yakın zaman önce yayımlanan 1326 sayfalık kitabı Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları, Geray’ın 1960-2016 yılları arasında İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanmış yüzü aşkın bildiri ve makalesini biraraya getiriyor. Prof. Dr. Geray’ın en çok atıf yapılan makalelerini içeren kitabın ilk cildinde kentleşme, yerel yönetimler, konut sorunları; ikinci cildinde ise kooperatifçilik, kıyı yağmacılığı, göçmen hareketleri ve göçmenlerin yerleştirilmesi, kırsal kalkınma ve toplum kalkınması, çevrenin korunması, halk eğitimi ve kamusal yayıncılık konularına ilişkin yazılar bulunuyor.

Küresel dengeler, siyaset ve sermayenin günlük ihtiyaçlara göre sürekli değişen politikaları, vizyonsuzluk ve plansızlık, günümüzün en önemli sorunları. Prof. Dr. Cevat Geray’ın Türkiye’nin yaklaşık 60 yıllık kentleşme ve kentleşememe-kentlileşememe sürecini mercek altına alan kitabı özellikle akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

 

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi hakkında ayrıntılı bilgiye ve katalog tarama sistemine http://cekulvakfi.org.tr/proje/bilgi-belge-merkezi adresinden erişebilirsiniz.

 

Her hafta bir kitap serisine ulaşmak için:

Twitter: #HerHaftaBirKitap

Instagram: #CEKULBilgiBelgeMerkezi