Ana içeriğe atla

ÇEKÜL Akademi ile Kent Müzeleri eğitimi

10.11.2017

ÇEKÜL Akademinin Kentsel Koruma Eğitimleri kapsamında programına aldığı “Kent Müzeleri: Müze Yönetimi ve Sürdürülebilirlik” başlıklı eğitimi, 25-27 Ekim tarihlerinde Şerifler Yalısında gerçekleştirildi. İstanbul Social Enterprise’ın kurucu ortağı ve genel müdürü Hakan Elbir ile müze bilimi alanında çalışan Mine Küçük tarafından uygulandı.  

 

İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Fatih, Buca, Seyhan, Battalgazi, Yalova, Beşiktaş, İnebolu, Tire, Selçuklu ve Burdur belediyelerinin kültür birimleri, kent arşivleri ve müzelerinden gelen 13 uzmanın katıldığı eğitim, ÇEKÜL Vakfının “Her Kente Bir Kent Müzesi” yaklaşımının ÇEKÜL Akademideki yansıması niteliğinde. Müze yönetimi, işletme, iletişim, pazarlama ve sürdürülebilirlik kavram ve konularına odaklanan Kent Müzeleri eğitimi, kenti tarihi perspektif içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılan kent müzelerinin çağdaş bir anlayış,  yöntem ve teknoloji ile kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını hedefliyor.

 

Çağdaş müzecilik anlayışına örnekler

Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim, 25 Ekim’de ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren’in kent müzelerinin tarihçesi ve ÇEKÜL Vakfının kent müzelerine ilişkin çalışmalarını anlattığı sunumla başladı. Eğitim, Hakan Elbir’ın “Müze Yönetimi ve İdeal Yapılanması, Müzelerin İşletme Modelleri ve Sürdürülebilirlik” başlıklı sunumuyla devam etti. Çağdaş müzecilik anlayışının ayrıştırıcı yönlerini vurgulayan; kültür sanat odağı olarak müze yaklaşımının iletişim ve sosyalleşme mekânları olarak müze anlayışıyla birlikte düşünülmesi gerektiğini belirten Elbir, müzelerin günümüzde “kültür işletmesi” kimliğini taşıdığını söyleyerek, kavramın değişen ve zenginleşen yanına dikkat çekti. Çağdaş müzecilik anlayışının en önemli unsurlarından biri olan eğitim başlığına da değinen Elbir, okullar ve öğretmenlerle kurulacak iletişimin önemine değindi. Elbir, çağdaş müzeciliğin çağdaş bir yönetim şemasıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirterek kamu-yerel-sivil ve özel sektörlerden oluşan özerk bir mütevelli heyeti, danışma kurulu ve yönetim kurullarından oluşan bir yönetim şeması örnekledi. Eğitimin ilk günü katılımcıların Sakıp Sabancı Müzesini çağdaş müzecilik anlayışına göre değerlendirdiği çalışmayla son buldu.

Müzelerde gönüllü örgütlenme modelleri

Eğitimin ikinci günü müze ve arkeoloji projelerine danışmanlık yapan Mine Küçük’ün, kurumlar arası işbirliği ve gönüllü örgütlenmeler hakkındaki sunumuyla başladı. Müzelerin kendi hedef ve yapılanmalarıyla paralellikler gösteren kurumlarla ortak projeler gerçekleştirmelerinin geniş bir iletişim ağına imkân sağlayacağını hatırlatan Küçük, bu işbirliklerinin uzun soluklu olmasının sürdürülebilirliğin ön koşullarından biri olduğunu vurguladı. Müzelerin gönüllü örgütlenmeleriyle pek çok işi başarabileceğini belirten Küçük, gönüllü çalışmaların kentlilerin müzeye kalıcı ilişki kurmasında da etkili olacağını söyledi.

 

Ustamdan Projesi ile iletişim teknikleri

Eğitim, “Ustamdan Projesi” ekibinden Berkin Şafak Şener’in projeyi anlattığı sunumuyla devam etti.  Anadolu’da pek çok kentte uygulanan proje, somut olmayan kültürel mirasın hikâye edilmesini; kent turizmine katkı sağlamasını; ürün pazarının geliştirilmesini ve dolaylı istihdam yaratılmasını hedefliyor. Şener, konuşmasında kent müzelerinin de bu tür projelerle paydaşlık ilişkisi kurabileceğini belirtti. Eğitim, Hakan Elbir’in çağdaş müze iletişimi ile iletişim teknikleri üzerine yaptığı sunum ile tamamlandı.

 “Kent Müzeleri: Müze Yönetimi ve Sürdürülebilirlik” eğitimi katılımcıların örnek çalışma alanları seçerek hazırladığı SWOT analiz ile son buldu. Örnek olarak incelenen müzeler İnebolu Kent Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi ve Yalova Kent Müzesi oldu. Program, sertifika töreniyle tamamlandı.  

Tüm Haberler