Ana içeriğe atla
Kent Müzelerin Oluşumunda Bilgi Aktarımı

Kent Müzelerin Oluşumunda Bilgi Aktarımı

03.03.2020

Yerel yönetimlerce kurulan ve geçmişiyle, doğasıyla, sosyal ve ekonomik gelişimiyle kentin öyküsünü anlatan, kentlinin aidiyet duygusunu pekiştiren kent müzelerinin sayısı her geçen yıl artıyor. Yerele bağlı kimlik öğelerinden doğan tematik müzelerdeki artış; katılımcılara kurulumundan işletilmeye, müze sürecinin alanda uzman kişilerce aktarılmasını da zorunlu kılıyor. ÇEKÜL Akademinin bu ihtiyaçla yapılandırdığı Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan İşletmeye Eğitim Programı, 1’inci modül eğitimi 26-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdi. “Kent Bellekleri-Kurulum, Yönetsel Yapılanma, Fiziki Yapılanma” başlıklı eğitim, Kibele Eren, Ayşen Kılıç Özarslantürk ve Nadir Mutluer’in eğitmenliğinde Şerifler Yalısında yapıldı. Eğitime Melikgazi, İzmit, Niksar, Tuzla, Zeytinburnu, Kartal, Beyağaç, Bilecik, Selçuklu, Büyükçekmece, Tokat, Afşin, Gebze, Mudanya, Bartın ve Avcılar belediyeleri ile Adana, İzmir, Malatya Büyükşehir belediyelerinin müzelerinde ya da müze projelerinde görev alan uzmanları katıldı.

Her Kente 1 Kent Müzesi

Kentler ve Müzeler Eğitim Programı, Akademinin yoğun ilgi gören eğitim başlıkları arasında bulunuyor. 19 kentten 19 katılımcıyla yapılan eğitim kapsamında, ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren müzecilikle ilgili kavramsal bilgilerle müzeciliğin tarihsel sürecini paylaştı; kent müzelerinin dünyada ortaya çıkış sürecini anlattı. Eren, sunumunda, Türkiye’nin kent müzeleri kavramıyla tanışmasının ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliğinin çalışmalarıyla başladığını ve müze çalışmalarının 2011 Samsun Buluşmasında “Her Kente 1 Müze!” sloganıyla hız kazandığını hatırlattı; ilk kez 2017 yılında Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerin katılımıyla düzenlenen ve hâlâ devam eden Müze Özendirme Yarışmasının içeriği hakkında bilgi verdi.

Kent Arşivinden Kent Müzesine

Kibele Eren’in ideal bir müzenin yönetimi hakkında bilgi vererek tamamladığı sunumunu, ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk’ün sunumu izledi. Arşiv kavramından bahsederek müze-arşiv arasındaki benzerlik ve farklılıklara; iki kurumun ilişkisine değinen Özarslantürk, kent müzesi kurulumunun kent arşiviyle başlayabileceğini belirterek, bu arşivin nasıl geliştirileceği ve hangi koşullarda müzeye evrilebileceğine ilişkin bilgiler verdi.

Farklı Müze Planları İçin Senaryolar

Eğitim, ikinci gününde müze tasarımcısı ve iletişim uzmanı Nadir Mutluer’in müzelerde senaryo oluşturma, konsept ve tasarım süreçlerini kapsayan sunumuyla devam etti. Mutluer, çağdaş müzecilik anlayışına göre müzenin sergi-sunum alanlarının nasıl oluşturulacağı ve günümüz teknolojik araçlarıyla nasıl sunulacağına ilişkin bilgiler paylaştı. Sunumların ardından katılımcılarla birlikte farklı müze planları üzerinde senaryo oluşturma çalışması yapıldı.

“Kent Bellekleri-Kurulum, Yönetsel Yapılanma, Fiziki Yapılanma” eğitimin son gününde Santral İstanbul Enerji Müzesi ve Arşivi ziyaret edildi. Haliç’te kurulduğu 1911’den 1983’e dek kente elektrik sağlayan ve Osmanlı Devletinin kent ölçekli ilk elektrik santrali olan Silahtarağa Elektrik Santralinin 2007’de eğitim, kültür ve sanat merkezine dönüşümü hakkında bilgi verildi. Fiziki olarak açılan; yakın zamanda dijital olarak da ulaşılabilecek Silahtarağa Arşivi de ziyaret edildi.

Eğitimin ikinci modülü 7-9 Nisan tarihleri arasında “Koleksiyon Yönetimi ve Sergileme Teknikleri” başlığı altında yapılacak.

Tüm Haberler