Ana içeriğe atla
Kültürel Sürekliliğin Koruyucusu Müzeler

Kültürel Sürekliliğin Koruyucusu Müzeler

17.05.2024

Müzeler Günümüz kutlu olsun! Müzeler, bir bölgenin kültürel kimliğini ve mirasını bünyesinde toplar. Kendi coğrafyasının kültürel değerlerini topluma yansıtırken, aynı zamanda bu değerlerden beslenerek karşılıklı bir ilişki meydana getirir. Kültürün belirli yönlerini görünür kılarken somut ve somut olmayan mirası korur, sergiler ve aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar. Bu nedenle müzelerin, kültürel sürekliliğin koruyucusu olduğunu söyleyebiliriz.

Müzeler, ÇEKÜL Vakfının ana çalışma başlıklarından birini oluşturuyor. Vakfın kurulduğu günden bu yana kent müzelerinin geliştirilmesi için birçok proje hazırlandı; kamu-özel-sivil-yerel kesimlerin birlikte hareket ederek kaynak sağladığı çalışmalarla kent müzeleri kalıcı hâle getirildi. Kimlikli kentlerde yaşama bilinci oluşturma konusunda harekete geçen yerel yönetimler, müzeciliği gündemlerine aldı.

ÇEKÜL Vakfı tarafından Ekim 2024’te Tarihi Kentler Birliğine üye belediyeler için düzenlenecek “müzelerin kapasitesinin artırılmasına yönelik deneyim paylaşımı” etkinliğiyle, yerel yönetimlere ait müzelerle ilgili birçok konu gündeme getirilecek; sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi, güncel müzecilik anlayışlarının tartışılması, müze personellerinin öncelikleri gibi pek çok konu ele alınacak. Etkinliğin sonuçlarından yola çıkılarak bir rehber hazırlanacak, yerel yönetimlerin faydalanması için yayına dönüştürülecek. Çevrimiçi rehberin bu yıl sonunda yayınlanması hedefleniyor.

Tüm Haberler