Ana içeriğe atla

İstanbul'un surları nasıl sergilenmeli?

20.01.2012

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları'nın “Arkeolojik Miras ve Alan Yönetimi” başlıklı seminer dizisinin üçüncüsü 24 Ocak’ta yapılacak. 

Konu: “Tarihi, Kültürel ve Doğal Varlıkların Sergileme Açısından Değerlendirilmesi, Sultanahmet Bölgesi Deniz Surları, Bukoleon Sarayı Örneği” 

Konuşmacı: Meltem Özçakı

24 Ocak Salı, 18.30 ÇEKÜL Evi

Ekrem Tur Sokak No:8 Beyoğlu

Meltem Özçakı, tez çalışmasında tarihi, kültürel ve doğal varlıkların korunarak sergilenmesi konusunu inceledi. Tarihi, kültürel ve doğal varlıkların tanımı yapılarak koruma gerekliliği üzerinde durdu. Taşınmaz varlıklar olarak nitelendirilen sitler ve anıtlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırılarak anıtlardaki bozulmalar ve restorasyon çalışmaları incelendi. Karmaşık sit özelliği gösteren Sultanahmet bölgesinin özellikleri ve açık sergileme alanlarını inceledi. Sultanahmet bölgesindeki sergileme alanlarından biri olan deniz surlarını yakın çevreleriyle birlikte ele aldı. Surlar ve yakın çevrelerinin özelliklerini, bölge sergileme açısından birimlere ayırdı. Sultanahmet bölgesi ve deniz surlarının sorunlarını tespit ederek, çözüm alternatifleri üzerinde durdu.

Özçakı, ÇEKÜL Evi'ndeki seminerde tüm bu araştırmalarını paylaşılacak.

Seminer konuşmacısı Meltem Özçakı, 1998 – 2002 yıllarında Trakya Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldı. 2003 – 2005 yıllarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını yaptı ve İstanbul, Sultanahmet Bölgesi’ndeki açık alanların sergileme açısından değerlendirilmesikonusundaki tezini hazırladı. 2006 yılında beri İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım Programı’na devam etmektedir. İstanbul, Tarihi Yarımada’nın 1990 sonrası mekansal dönüşümü hakkındaki doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. 2006 yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yerimiz sınırlı olduğundan seminer için telefon ya da e-posta ile önceden katılım durumunuzu bildirmenizi rica ederiz.

0 212 2496464 / [email protected] /

ÇEKÜL Vakfı Ekrem Tur Sokak No: 8 Beyoğlu

 

Tüm Haberler