Hititler'in başkenti Çorum geleceğini çiziyor | ÇEKÜL

Hititler'in başkenti Çorum geleceğini çiziyor

28.04.2011

Anadolu’nun bilinen en eski ismi olan Hattuşaş, 1500 yıl Hatti ülkesi olarak anıldı. Orta Karadeniz’deki Çorum kenti, işte bu kadim uygarlığın bulunduğu bölgede. Leblebisiyle bilinen Çorum, gelecek haritasını, Hatti ve Hitit uygarlığından Cumhuriyete kadar uzanan kültür izlerini korumak ve yaşatmak üzerine yeniden çiziyor.

ÇEKÜL Vakfı heyeti, Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın daveti üzerine Çorum’a giderek, “Çorum Strateji Çalıştayı”nı gerçekleştirdi. Boğazkale, Mecitözü, Alacahöyük ilçelerinin de içinde yer aldığı tüm ilçe ve beldeleri kapsayan ve bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak yaşatılmasını öngören bir kalkınma modeli olacak yol haritasının hazırlanması için ilk adım atılmış oldu.

22 Nisan tarihlerinde yapılan çalıştay öncesi, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL uzman heyeti, Mecitözü Kaymakamı Cüneyt Epçim ve Belediye Başkanı Selçuk Aksoy’un eşliğinde Çorum’un tarihi değere sahip ilçelerinden biri olan Mecitözü’nü ziyaret etti. Kentte başlayan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Restore edilen Eski Hükümet Konağı’nda incelemeler yapıldı. Mecitözü kenti, Kaymakamlık ve Belediye ekiplerinin ortaklıkları sonucunda koruma ve yaşatma hareketinde var olmaya başladı. Sürdürülebilir çalışmalar yapmak için de Tarihi Kentler Birliği üyesi olmak için ilk adımları attı.

Çorum tüm yönleriyle ele alandı
Kamu, yerel, sivil ve özel tüm kesimlerin bir araya getirildiği buluşma ortamı yaratmak, tarafların beklentilerinin ortak bir paydada karşılanmasını, işbirliği ve paylaşım kapasitesini artırmak amacı taşıyan çalıştay büyük bir katılımla yapılarak, Çorum’un yol haritasına önemli girdiler sağlandı.

Çorum Valisi Nurullah Çakır, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Alacahöyük Belediye Başkanı Rıza bek, Alaca Kaymakamı Ayhan Yazgan, Boğazkale Belediye Başkanı Ali Rıza Soysat, Boğazkale Kaymakamı Murtaza Dayanç gibi ilçe ve beldelerin belediye başkanları ile kaymakamları, iş adamları, Çorum Vakfı, Sanayici ve İşadamları Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Hitit üniversitesinin temsilcileri, Yeşilırmak Havza Birliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Valilik KUDEB ekibi çalıştayın katılımcıları arasındaydı.

Vali Nurullah Çakır ve Belediye Başkanı Muzaffer Külcü

Vali Çakır ve Belediye Başkanı Külcü, tüm kesimlerin bir arada olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını, yapılacak çalışmaların gönüllü katılımlarla daha verimli olacağını söyleyerek, görevlerini devretseler bile yapılacak yol haritasının kendilerinden sonra gelecek kent yöneticilerine aktarılacağını ve sürdürülebilir olacağını ifade ettiler.

Prof. Dr. Metin Sözen ve şehir plancı Faruk Göksu

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise, kentin gerçek gündeminin yerelin değerleriyle oluşabileceğine dikkat çekti. Ortak dili konuşmanın, ortak değerleri görmenin kentlerin gelecek hedeflerini çizmesinde önemli adımlar olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından tam gün süren çalıştay başladı. ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi şehir plancı Faruk Göksu, çalıştayın yöntemlerinden bahsederek, kentin mevcut durumu hakkında bilgiler verdi ve tartışmaya açtı. Çorum’u diğer kentlerden ayıran özellikleri, farklılıkları belirlendi. Kent vizyonu, katılımcıların da görüşleriyle alternatifli olarak hazırlandı. Yol haritasının belirlenmesi için üç çalışma grubu oluşturuldu. Geçmişin Gücü, Suyun Gücü ve Bölgesel Güç başlıkları altında oluşturulan çalışma grupları, yol haritasında yer alacak temel konuları belirleyecek.

Alacahöyük ve Hattuşa Antik Kenti inceleme gezisi yapıldı

Aynı zamanda ÇEKÜL Çorum temsilcisi olan Çorum Müze Müdürü Önder İpek’in yol göstericiliğinde, dört ayrı kültür evresinden kalma 14 katmanın bulunduğu Alacahöyük incelendi.  Alacahöyük’te ele geçen buluntular 1941 yılında açılan Alacahöyük Müzesi’nde, büyük bir kısmı ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergileniyor.

Alacahöyük Müzesi, Önder İpek’in girişimleriyle yakın zaman önce yeniden düzenlendi. ÇEKÜL uzman heyeti MÖ 1240'lara tarihlenen antik baraja da uğradı. Tanrıça Hepat'a ithaf edilen baraj, tarım arazilerini sulamak ve içme suyu sağlamak amacıyla kullanılıyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda bir bende sahip ve barajın Hitit Kralı Tuthalia tarafından, Anadolu'da yaşanan büyük kuraklığın ardından yaptırıldığı biliniyor.

Derinliği farklı noktalarda beş metreye kadar ulaşan baraj, aynı döneme tarihlenen diğer örneklerinden farklı olarak yeraltı suyuyla besleniyor ve su kaynağı kendi havzasının içinde bulunuyor. Hazırlanacak yol haritası kapsamında antik barajın Alacahöyük ve Boğazkale gezi güzergâhında görünür olması sağlanacak. 

Hititlerin genç tunç çağındaki başkenti olan Hattuşa, Çorum’un gelecek vizyonunun odak noktası. Yapılması planlanan çalışmalarla antik kentin görünür olması sağlanacak. Antik kentte incelemelerde bulunan heyet, Vali Nurullah Çakır ile fikir alışverişinde bulundu. Yerinde yapılan gözlemlere, belediye başkanları da katkı sundu. Değerine yakışır şekilde yeniden yapılan Boğazkale Müzesi’nde ise birbirinden değerli buluntular sergileniyor.    

Boğazkale Müzesi'nden bir tanrı büstü

Yazılıkaya

Alaca Belediye Başkanı Muhammed Esat Eyvaz'ın eşlik ettiği Alaca incelemesinde ise Hüseyin Gazi Türbesi gezildi. Battalgazi'nin babası olan Hüseyin Gazi'nin türbesi, farklı mezhepler için önemli bir tarihi ve dini mekan.  

Bundan sonraki süreçte, yerelde yapılacak ön hazırlıklar ikinci bir çalıştayda değerlendirilecek ve yol haritasının temeli hazırlanmış olacak.

ÇEKÜL ekibi