Günlük Seçimlerin Gezegene Etkileri | ÇEKÜL

Günlük Seçimlerin Gezegene Etkileri

16.12.2016

ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim uzmanları, Koç Üniversitesi Çevre Kulübünün davetiyle 14 Aralık’ta “Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği” konulu yarım günlük bir eğitim gerçekleştirdi. Farklı bölümlerden 21 öğrencinin katılımıyla Koç Üniversitesinde düzenlenen atölye, Stockholm Dayanıklılık Merkezi ve Avusturya Ulusal Üniversitesi tarafından hazırlanan “Gezegenin Eşikleri” kavramını temel alan bir içeriğe sahip.

Küresel olarak yaşadığımız ekolojik sorunların günlük yaşamda yaptığımız seçimlerle olan bağlantıları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan atölyede önce dünyanın dengesini sağlayan çevresel süreçler anlatıldı. İkinci adımda ise, bu seçimlerin etkilerinin görünür kılınması için karbon ayak izi hesaplaması yapıldı ve çözüm önerileri geliştirildi.  

 

İklim değişiklikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, toprak ve su kirliliği gibi güncel ekolojik sorunlara dair farkındalıkları arttırmayı amaçlayan “Gezegenin Eşikleri” eğitimi, sadece çözüm önerileri geliştirmekle kalmıyor, bu önerilerin uygulanabilir olmasına da özen gösteriyor. Eğitim, sonuçlarıyla birlikte sürdürülebilir olmayı hedefliyor. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı, üniversite öğrencileriyle işbirliğini artırmaya, farklı eğitim ve etkinliklerle gönüllü çalışmaları kapsamında buluşmalar düzenlemeye devam edecek. 

Kültürel ve doğal miras eğitimlerimizi desteklemek için tıklayınız

*Kapak görseli:
Stockholm Üniversitesi Stockholm Dayanıklılık Merkezi web sitesinden alınmıştır.
http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html