ÇEKÜL Eğitim Birimi Nisan ayını da dolu dolu geçirdi | ÇEKÜL

ÇEKÜL Eğitim Birimi Nisan ayını da dolu dolu geçirdi

05.05.2011

ÇEKÜL Eğitim Birimi dur durak bilmeden çalışıyor. Gönüllü eğitimcileriyle, farklı kentlere gidiyor, öğretmenlere ulaşıyor, çocuklarla, gençlerle tanışıyor. Doğal ve kültürel mirasın korunmasına destek olmak isteyen duyarlı insanlarla buluşuyor, büyüyor… Eğitimde kültür öncelikli bir yaklaşımı ve farkındalığı geliştirmeye çalışıyor.

Kültürel Miras Kulübü
Nisan ayında da valizler hazırlandı, yollara düşüldü. Mart ayı’nda Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’nda başlayan kültürel miras kulüp çalışmaları Nisan ayı başında da devam etti. Kulüp öğretmenlerinin desteğiyle öğrencilerin ortaya çıkardıkları ürünlerden oluşan bir sergi hazırlandı.

Yolu Ankara’dan geçen gezginlere yazılan mektuplar, öykülerle süslü Ankara evleri haritası, kültürel miras kulüp afişleri, hanlar bölgesi reklâm panoları emekle ve özveriyle hazırlanan bu serginin parçasıydı.

Sergi hazırlıkları ve Kulüp toplantısının ardından Etnografya Müzesi keşif gezisi yapıldı. Türk Sanatının Selçuklu Dönemi’nden bugüne kadar devam eden örneklerinin sergilendiği müzede, kulüp öğrenci ve öğretmenleri objeleri kullanarak soru-cevap bulmacaları oluşturdular ve gümüş başlıklar, ferman muhafaza kabı/kubur, köşebent, kahve değirmeni, seğmen cevşeni/hamaylı gibi tanımları kullandılar.

Öğrencilerin dersi ÇEKÜL
Irmak Okulları ilköğretim kademesinde İlk Yıllar Programı uyguluyor. Bu programda,  5. sınıf öğrencilerinin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yaşayarak öğrenmesi amaçlanıyor. Program kapsamında, Batuhan Aydın, Can Bıkmaz, Manolya Şahin ve Mert İnan ÇEKÜL Vakfı ile birlikte çalıştı ve öğrendiklerini anlatmak için okulada düzenlenen sergiye katıldı.

Öğrencilerimiz bu sergide, tohum defterleri, doğal ve kültürel mirasla ilgili haber kesikleri, doğa ve kültürle birlikte var olduklarına dikkat çekmek amacıyla oluşturdukları afişler, doğal malzemelerden yaptıkları heykellerle dikkat çekti. Programın sonunda, yıl boyunca çalışmaya destek veren tüm STK’ların bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi.

Gönüllü eğitimcilerimizin görüşleri:
Ahmet Abakay, “Bir psikolojik danışman olarak çok  yönlü öğrenci yetiştirmekle ilgili bir örnek görme fırsatı bulduğumu söyleyebilirim. Çocuklar farklı alanlarda çalışan STK’larla bir araya gelerek, çalıştıkları alanlarla ilgili hem bilgi sahibi olma hem de STK’ların amaçlarını içselleştirme adına büyük bir adım atma fırsatı buldular,”

Duygu Sayar, “Öğrencilerin etkinliği gerçekleştirirken ki hassasiyetlerini gördüğümde, dünyada yaşanılanlardan sorumlu oldukları duygusunu kazanma konusunda ilk adımlarını attılar diye düşündüm…”

Ve Endüstri Mirası…
ÇEKÜL Vakfı ve Marsilya’daki Bureau des Competences işbirliğiyle yürütülen “İstanbul-Marsilya: Endüstri Mirasını Kentte Görünür ve Anlaşılır Kılmak” projesi kapsamında planlanan öğretmen ve öğrenci eğitimleri tamamlandı. ÇEKÜL Vakfı Eğitim Birimi, Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi. Endüstri yapılarının farklı dönemlerdeki insan yaşamlarına ait birer belge olarak sosyal değere sahip olduğunu ve kent kimliğinin yaratılmasını sağladığını birlikte öğrendiler.

İstanbul’un önemli endüstri yapılarının bulunduğu Tophane Bölgesi’ni yerinde incelediler. Tophane-i Âmire Kılıç Ali Paşa Camisi, Nusretiye Camisi, Tophane Meydan Çeşmesi, Tophane Kasrı, eski Ford Fabrikası ve sahildeki antrepoları ele keşfettiler. Küçükçekmece Dr. Hulusi Behçet İ.Ö.Okulu’ndan 20 öğrenci ile Emirgan Şerifler Yalısı’nda ve ÇEKÜL Vakfı’nda İstanbul’daki ilköğretim ve ortaöğretim okullarından toplam 20 öğretmen ile bir araya gelindi.  İstanbul’un endüstri mirası irdelendi. Öğretmen eğitimi sonrasında öğretmenlerle Haliç Tersanesi’ne gidildi.

Tersanede öğretmenler gruplara ayrılıp ele aldıkları konuları drama yöntemiyle aktardı: Haliç Tersanesi’nin 5N 1K’sı (Ne? Neden burada? Nasıl-inşa süreci? Niçin? Ne zaman? Kim tarafından?), Gel Ey Denizlerin Nazlı Kızı (Gemilerin havuzlara alınışı, denize indirilişi, inşa ve bakım aşamaları nasıldı?), İstanbul Yeditepe, İçinde Bir Demir Kutu Tersane (Kent ve tersane ilişkisi nasıldı?), Gemilerde Talim Var (Mühendsihane-i Bahr-î Hümâyûn’deki eğitim ortamı nasıldı?), İşçilerin Günlüğünden: Kızıl-Mavi Bir Gün (Tersanedeki işçilerin bir günü nasıl geçer?).

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı yine gönüllü eğitimcilerimiz tarafından izlendi. 50’den fazla ilden yaklaşık 1300 civarında katılımın olduğu konferansta, 1097 bildiri başvurusundan kabul edilen 109 bildiri sunuldu. Eş zamanlı 18 oturumun yürütüldüğü konferansta, Devlet okullarından yüksek oranda katılımın olduğu gözlendi. İyi örnek olarak dikkat çeken bir mimarlık atölyesi, orff tekniği ile kâğıttan kıyafetlerle İstanbul ve atık materyallerden heykel uygulamalarıyla dikkat çekti.

Bildirilerin detayları için: http://www.egitimdeiyiornekler.org/dosyalar/sozlu-ve-poster-sunuslari-iceren-konferans-kitapcigi-icin-tiklayiniz-355.PDF

Simav ve Zile yolları…
Kültür Elçileri eğitimi ise Nisan ayında Simav ve Zile kentlerinde yapıldı. İki kentteki öğrenciler, doğal, arkeolojik, geleneksel mimari ve geleneksel yaşam başlıklarından oluşan eğitimde, alan gezileri ve uygulamalı etkinliklerle öğrendiklerini pekiştirdi. Kültür Elçileri, kentlerinde düzenleyecekleri etkinlik ve toplantılarla kültürel miraslarını tanımaya ve korumak için emek vermeye devam edecek.