Bölgesel Yol Haritaları kapsamında ilk çalıştay Trakya için yapıldı | ÇEKÜL

Bölgesel Yol Haritaları kapsamında ilk çalıştay Trakya için yapıldı

23.03.2012

Tarihi Kentler Birliği’nin geçen aylarda Uzunköprü’de yapılan ilk Bölge Toplantısı’nın sağlıklı sonuçlarının ardından, TKB’ye üye belediyeler için ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji ortaklığında yürütülen, Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteklediği “Bölgesel Yol Haritaları” kapsamındaki ilk çalıştay Trakya Bölgesi için yapıldı. Ana hedef, “bölge ölçeğinde koruma” yaklaşımının havza boyutunda benimsenmesi ve uygulanabilir stratejilerle bütüncül planlama yapılması. 

Prof. Dr. Metin Sözen önderliğinde, inceleme gezileri ve Kırklareli’deki geniş katılımlı toplantıyla iki gün süren ““Trakya Kültür Odaklı Gelişim Stratejisi ve Eylem Planı”çalıştayını yaklaşık 150 kişi takip etti.

Birinci gün ÇEKÜL, TKB ve Kentsel Strateji’nin uzman ekibi, Kırklareli’nin Saray ve Vize kentlerini inceledi. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban’ı makamında ziyaret eden ekip, kentteki tarihi dokuyu inceledi. Ardından Vize Belediye Başkanı Selçuk Yılmaz’ı ziyaret ederek Vize’de kentsel ve arkeolojik sit alanında yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Vize Ayasofyası ve antik tiyatrosu gibi önemli arkeolojik alanlar, anıtsal yapılar incelendi.

Vize

Saray

Trakya çalıştayı öncesinde Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan da makamında ziyaret edilerek çalıştay öncesi son hazırlıklar yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın çabalarıyla arkeopark yapılan Aşağıpınar höyüğü ve ardından Kanlıgeçit höyüğü ile kent merkezi incelendi.

Trakya’nın dünü, bugünü, yarını konuşuldu

Kırklareli Ticaret Borsası toplantı salonunda yapılan Birleştirici Güç; Doğa, Su ve Kültür temalı, Trakya Kültür Odaklı Gelişim Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı, açılış konuşmaları ile başladı. Belediye Başkanı Cavit Çağlayan,  Trakya’nın tarihsel derinliği hakkında bilgi vererek, bereketli topraklarına vurgu yaptı; hoşgörülü insanlarıyla ve yaşam kültürüyle de bölgenin öne çıktığını söyledi. Prof. Dr. Metin Sözen ise yaptığı konuşmada,  Trakyalıların yönetimde bir araya gelemediğinin, ortak hedefler etrafında birleşemediğinin altını çizdi. Bölgedeki farklı ölçekteki kentlerin, köylerin havza boyutunda bütüncül projeler etrafında bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi. Sözen üniversitelerin kaynaklarının ve çalışmalarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Görev yaptığı kentlerde koruma hareketini başarılı sonuçlarına ulaştıran valilerden olan Kırklareli Valisi Mustafa Yaman ise,  Edirne ve İstanbul gibi iki başkentin ortasındaki Kırklareli’nin, Trakya’nın önemli kentlerinden olduğuna söyleyerek, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan KUDEB ile il bazında koruma ve proje üretme çalışmalarına başladıklarını haberini verdi.

ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ece Müftüoğlu Narcy Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL’ün bölgesel yol haritaları politikası hakkında, Kentsel Strateji Yönetici Ortağı Şehir Plancısı Sıla Akalp ise çalıştayın yöntemi hakkında bilgi vermesinin ardından iki oturumlu çalıştay başladı. Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve ÇEKÜL Gönüllüsü Şehir Plancısı A.Faruk Göksu, bölge çalıştayları sonuçlarının yıl sonunda koruma zirvesi ve yerel liderler zirvesinde ele alınacağını belirterek çalıştayı başlattı.  Çalıştayın ilk oturumunda, Trakya’nın “Dün sahip olduğu değerler, bu değerlerin Bugüne kalan izleri ve bunların Yarın yaratacağı fırsatlar” konuşuldu. Yılların deneyimlerinin ışığında ulaşılan, uygulamaya dönük verileri ve yöntemleri açıklayan  Göksu, geri dönüşlerin ardından sonuçları ilgili kesimlerle paylaşarak, Mayıs ayında Tekirdağ’da tapılacak ikinci çalıştayla son aşamaya gelineceğini açıkladı. Belediye başkanları, kaymakamlar, İl Milli Eğitim, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İl Özel İdaresi, Trakya Kalkınma Ajansı, Çevre ve Şehircilik, Gıda Hayvancılık ve Tarım Müdürlükleri, müzeler, üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odası, şehir plancıları, peyzaj mimarları, mimarlar, kent konseyi, muhtarlıklar ve sivil örgütler gibi pek çok kesimden temsilci ilk oturumda söz alarak, Trakya’nın değerlerini, beklentilerini ve hedeflerini vurguladı.

İkinci oturumda ise, atölye çalışmasıyla BEK Analizi çerçevesinde Beklentiler, 6E (ekoloji, ekonomi, eşitlik, etkin olma, edilebilirlik, entegrasyon) ile 6K (kimlik, koruma, katılım, kapasite, kaynak,kurgu) başlıklarında strateji ve eylem alanları konuşuldu ve genel ilkeler tespit edildi.

Bölge çalıştayı, Bölgenin Geleceği için;

  1. Sınırsız Sınırlar
  2. Birleştirici Güç
  3. Su Yönetimi
  4. Stratejik Köprüler
  5. Bölgesel Geçişler
  6. Bölgeye Ait Olma
  7. Yerel Hareket
  8. Altın Üçgen
  9. Kültürel – Doğal Peyzaj
  10. Bölgesel Ağlar

10 temel ilkenin çalıştay katılımcıları ile tartışılması ile sona erdi.

Başarıyla sonuçlanan çalıştayın ardından Kırklareli Valisi Mustafa Yaman makamında ziyaret edildi. Vali Yaman kentte yürüttükleri projeleri Prof. Dr. Metin Sözen ile detaylarıyla paylaştı. Tarihi Yayla Mahallesinde başlayan canlandırma çalışması hakkında bilgi veren Yaman, kentin ilk yerleşim alanı olan mahalledeki tarihi yapıların restore edilerek, kentin yaşam kültürüyle bağının bu kapsamda güçleneceğini ve mahalle ölçeğinde koruma bilincinin devam edeceğini söyledi. Sözen, valiliğin yürüteceği çalışmaların ÇEKÜL Vakfı tarafından destekleneceğini söyleyerek, Kırklareli’de başlayan heyecana ortak olduklarını belirtti.

5 Mayıs’ta Tekirdağ’da yapılacak ikinci çalıştayda, Trakya Kültür Odaklı Gelişim ve Eylem Planı’nın ilk taslağı bütün katılımcılarla birlikte değerlendirilecek.