Altın Üçgen’in son toplantısı Aydın’da yapıldı | ÇEKÜL

Altın Üçgen’in son toplantısı Aydın’da yapıldı

25.06.2012

Tarihi Kentler Birliği için ÇEKÜL Vakfı tarafından yürütülen  “Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları” kapsamında, “Altın Üçgen İşbirliği Planı” çalıştaylarının sonuncusu Denizli ve Muğla’nın ardından Aydın’da yapıldı.

Belediye’nin kültür merkezi olarak işlevlendirdiği tarihi zeytinyağı fabrikası olan Nevzat Biçer Kültür Merkezi’nde Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayı Aydın Vali Yardımcısı Halis Peker, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve ekibi, TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan, Aydın, Muğla ve Denizli belediyelerinin teknik kadroları, Güney Ege Kalkınma Ajansı yetkilileri, Adnan Menderes Üniversitesi’nin rektörü ve öğretim görevlileri, bölgedeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bölgedeki ÇEKÜL temsilcilerinden oluşan çok sayıda katılımcı takip etti.

Açılış konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın’da yapılan kültürel mirası  koruma çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Çalıştay yöneticisi şehir planlamacısı A.Faruk Göksu, kentteki mevcut durum ve bundan sonra değerlendirilmesi gereken kültürel alanların üzerinde durarak, özellikle belediye tarafından kamulaştırılması hedeflenen Aydın Tekstil Fabrikası alanının işlevlendirilmesiyle ilgili katılımcılara söz verdi.  

  

Mayıs ayında yapılan Muğla çalıştayının ardından hazırlanan taslak Altın Üçgen: Aydın-Denizli-Muğla İşbirliği Planı, Aydın çalıştayı öncesi tüm kesimlerin bilgisine sunulmuştu. Bu kapsamda taslak raporun geliştirilerek son halini alması için, rapordaki ana stratejik hedefler tartışmaya açıldı: Bereket Yumağı: Kalkınma Senaryosu, Kültürel Coğrafya: Etkileşim Köprüleri, Altın Rotalar: Farklılıkların Ekonomisi, Etkileşim Yönetimi: İşbirliğinin Gücü. (Sağdaki ilgili dosya bölümünden taslak planı inceleyebilirsiniz

Ayrıca, Muğla Çalıştayı’nda yapılan BEK Analizi ve çalıştay sonucunda tanımlanan 10 Temel İlkenin de üzerinden geçildi.

Katılımcılardan, her strateji altında tanımlanan hedeflere yönelik görüş ve öneriler alındı. Bölge ölçeğinde geliştirilebilecek rota önerileri (incir rotası, festivaller rotası, kutsal yollar, sağlık rotaları, Kuvay-ı Milliye rotası vb.) ve bölgesel sorunlar (turizm baskısı, antik yerleşimlerde görülen tahribat, tanıtım eksikliği, turizm sektörünün çeşitlendirilememesi vb.) üzerinde durulan konular oldu. Ayrıca, kırsal kimliğin bölge için önemi vurgulandı ve geleneksel tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi, ev pansiyonculuğu gibi girişimlerle desteklenmesine yönelik ilgili öneriler getirildi.

Son olarak Altın Üçgen bölgesinin dün-bugün-yarın ekseninde, gelecek stratejilerine yeni bir yönetimsel bakışı getiren Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi katılımcılara sunuldu.