Kurumsal İşbirlikçilerimiz

Günümüzde sosyal sorumluluk sahibi birçok şirket sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak 7 Ağaç Ormanlarını yeşertmeye devam ediyor. 7 Ağaç Ormanları kapsamında yapılan işbirliklerinin ÇEKÜL’ün amaçları doğrultusunda farklı projelerde alanında öncü kurumların destekleri ile sürdürülüyor.

Kurumsal işbirlikleri için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Hülya Bozkurt
0212 249 64 64 hulya.bozkurt@cekulvakfi.org.tr