Ana içeriğe atla

Trakya için ikinci çalıştay Tekirdağ’da yapıldı

08.05.2012

ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji tarafından Tarihi Kentler Birliği için hazırlanan Trakya Kültür Öncelikli Yol Haritası’nın ikinci çalıştayı Tekirdağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Bundan önce Kırklareli’de gerçekleştirilen ilk çalıştayda Trakya bölgesinin “Dün sahip olduğu değerler, bu değerlerin Bugüne kalan izleri ve bunların Yarın yaratacağı fırsatlar” tartışılıp,  ekolojik, kültürel ve toplumsal değerlerinin detaylı değerlendirmesi yapılmış ve bölgedeki tüm kesimlerin görüşlerine dayalı taslak bir yol haritası hazırlanmıştı. Tekirdağ çalıştayında bu taslak yol haritası tartışmaya açıldı. 

İlk gün, Tekirdağ Belediyesi’nde yapılan ön toplantıda, Tekirdağ Belediye Başkanı Dr. Adem Dalgıç ve Plan Proje Müdürü Mukadder Çetiz belediyenin Tekirdağ’da yürüttüğü koruma çalışmalarını aktardı. 2010’da onaylanan Tekirdağ’ın 1/1000 koruma amaçlı imar planı kapsamında,  Bedesten çevresinde düzenleme çalışmaları ve kamulaştırmalar devam ediyor. Vilayet konağı, Mimar Sinan’ın Rüstem Paşa Camisi ve bedesteni de içine alan kent kimliğinin güçlü simgelerinin görünür olması amaçlanıyor.  Çalıştay öncesi ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan ve çalıştay ekibinin katıldığı inceleme gezisinde Mimar Sinan Rüstem Paşa Camisi, Bedesten, Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi, Arkeoloji Müzesi, sivil mimari örneklerinin bulunduğu sokak dokuları ve Tekirdağ Valiliğin satın aldığı tarihi konaklar incelendi.

Arkeoloji Müzesi Binası (Eski Hükümet Konağı)

Arkeoloji Müzesi bahçesi

Rakoczi Müzesi

Ertesi gün tüm kesimlerin katılımıyla gerçekleşen çalıştay açılış konuşmalarıyla başladı. Tekirdağ Belediye Başkanı Dr. Adem Dalgıç Tekirdağ’ın sahip olduğu kültürel varlıklar ve bunların korunmasına yönelik yapılan çalışmaları aktardı. Ayrıca Trakya Belediyeler Birliği Başkanı olarak da bölgesel yol haritasına önem verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Metin Sözen ise konuşmasında Trakya’da envanter kitabı yayımlayan ilk kentin Tekirdağ olduğunu vurgulayarak, son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte kitabın güncellenmesi gerektiğini vurguladı. 2007’de yapılan TKB Tekirdağ Semineri’nin ardından gelişen sınır ötesi ilişkilerle birlikte kentte farklı bir hareketin başladığına dikkat çekti. Rüstempaşa Külliyesi çevresindeki çalışmalarla, kent meydanının bütünleşeceğini söyleyen Sözen, kamu yapılarının yeniden işlevlendirilmesi konusunda kent kimliğinin gözetilmesi gerektiğine değindi. Tarihi dokuda kentle bağdaşmayan bir anlayışla alışveriş merkezi gibi işlevlendirme örneklerinin çoğalmaması gerektiğini söyledi.  

Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Tekirdağ’ın üç Kemaller diyarı olduğuna vurgu yaptı. Namık Kemal, Mustafa Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı’nın kent için önemli değerler olduğunu söyledi. Büyükçelik, Traklar’dan başlayarak bölgeye damgasını vuran bütün uygarlıklarla ilgili bilgilendirici bir sunum yaptı. Çalıştaya, Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan, Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Edirne Belediyesi Başkan Yardıncısı Ertuğrul Tanrıkulu ve ekipleri de katıldı. 

Açılış konuşmaların ardından tüm kesimlerin söz aldığı çalıştay başladı. Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve çalıştay yöneticisi şehir planlamacısı A.Faruk Göksu, Trakya gibi farklı bölgelerde hazırlanacak Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları’nın ardından yılsonunda bir “Koruma Zirvesi” yapılmasını planladıklarını ve bu zirveyle “koruma sektörü”nün yaratacağı katma değerin artmaya devam edeceğini söyledi. Göksu ayrıca, yol haritaları hazırlama sürecinde her bölgeden yerel liderlerle birlikte yıl sonunda "Yerel Lideler Zirvesi" yapılacağını açıkladı. Çalıştayların ve zirvenin ulusal kültürel miras strateji planına altlık oluşturacağını vurguladı.

“Birleştirici Güç; Doğa, Su ve Kültür” başlıklı Trakya yol haritasının taslağı tartışıldı

Trakya bölgesinde doğal ve kültürel açıdan baskın özellikleriyle önce çıkan “karakteristik bölgeler” için öneriler yapıldı: Trakya’daki kültür öncelikli stratejilerin kurgulanmasında Karadeniz kıyısı ve Istrancalar, Meriç Havzası, Ergene Havzası, Marmara kıyısı, sanayi bölgesi gibi bölgelerin öne çıkabileceği tartışıldı.

Trakya’nın doğal ve kültürel değerlerinin idari sınırlarını aşan niteliğini vurgulamak için birinci temel strateji olan “Sınırsız Sınırlar” yaklaşımı, yol haritasının dört temel stratejisinden ilki olarak vurgulandı. Bu bağlamda Balkanlarla ortak arkeolojik ve kültürel değerlerin sürekliliğinin önemine değinildi.

İkinci temel strateji olan bölgesel ağlar; Bu kapsamda Bulgaristan’ın Belediyeler Birliği Ramtrakya, Yunanistan Belediyeler Birliği Trakyapolis ve Trakya Belediyeler Birliği Trakyakent’in birlikte hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Üçüncü temel strateji ise Bölgeye ait olma ve dördüncü temel strateji Gücün Yönetimi de çalıştayda tartışmaya açılan konular arasındaydı. Bu başlıklar altında ise, Trakya’nın birleştirici güç öğeleri olan doğa-su-kültür temaları ekseninde geliştirilecek stratejilerin yönetimine ilişkin yaklaşımlar ve olası yönetim sistemleri tartışıldı. Her bir stratejinin hangi kesimlerin sorumluluğunda yönetileceği konusunda öneriler yapıldı. 

Trakya’nın dünden gelen değerlerini yarına taşımak için, doğa-su-kültür temaları etrafında kurgulanacak stratejiler, ortak bir vizyon çerçevesinde kurgulayıp yönetim modeline kavuşturacak olan "Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi” çalıştay kapsamında değerlendirildi.

ÇEKÜL’ün internet sitesinden indirilebilecek olan “Trakya Kültür Öncelikli Yol Haritası Taslağı”na,  bütün kesimlerin görüşleri alındıktan sonra son şekli verilecek. 

Haber İçin Dosyalar:

Tüm Haberler