Ana içeriğe atla

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden örnek eylem

08.03.2013

Teodosus Forumu, bugünkü Beyazıt Meydanı'nın olduğu alanın Roma dönemindeki adıdır. 4. yüzyıla kadar Forum Tauri (Boğa Meydanı) olarak adlandırılan alan daha sonraları bu isim ile anılmıştır. Bu dönemde etrafı geniş sütunlu kilise ve hamamların da yer aldığı mermer yapılı sivil ve kamu binalarıyla çevrili olan alanın kuzey doğusunda Jüpiter Tapınağı bulunmaktaydı. Günümüzde, Forum’un bir parçası olan Teodosus Zafer Takı’nın kalıntılarına rastlamak mümkün.

Ancak, İstanbul Üniversitesi öğrencileri Zafer Takı’na yapılan bir tahribata dikkat çekmek için geçtiğimiz gün bir araya geldi ve “Kültür Varlıklarına Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla eylem yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Sanat Tarihi bölümlerinden öğrenciler, Fatih Belediyesi’nce yapılan park düzenlemesi sırasında iş makineleriyle tahrip edilen Teodosus Zafer Takı’nı gündeme taşıdı.

Eyleme katılan ve düzenleyen tüm öğrencileri duyarlılıkları için tebrik ediyor ve basın açıklamalarını paylaşmak istiyoruz:

Basına ve Kamuoyuna;

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi karşısında bulunan ve M.S 4.yy’ a tarihlenen Theodosius Forumu’nun (Forum Tauri) girişlerinden olan Theodosius Takı geçtiğimiz günlerde Fatih Belediyesi ‘nce yapılan park düzenlemesi esnasında iş makinalarıyla tahrip edildi. Bu tahribatlar kepçeyle Tak kalıntılarının oradan oraya savrulması, zemine ve kalıntıların bir kısmına beton dökülmesi suretiyle gerçekleştirildi.

1928’de bazı parçaları tespit edilden, 1958’de yol genişletme çalışmalarında geri kalan kısmı da açığa çıkarılan Theodosius Takı,bugünkü Simkeşhane tarafında yığın olarak sergilenmektedir.

Biz bugün burada yalnızca Thedosius Takı için değil bu topraklarda yapılan her türlü yanlış onarım, ihmalkarlık, yanlış işlevlendirme, vandalizm yüzünden yok olmaya maruz bırakılan Kültür Değerlerimiz için toplanmış bulunuyoruz.Binlerce yıldır iskan olunmuş, İstanbul coğrafyasında geçmişe dair önemli ipuçlarından biri olan Theodosius Takı kalıntıları Fatih Belediyesi’nin her zamanki umursamaz tavrıyla “park düzenlemesi” adı altında tahrip edilmiştir. Fatih Belediyesi’nin başta Sulukule ve Ayvansaray olmak üzere idari sınırları içerisinde her alanda defalarca tekrarladığı bu tutumunu derhal durdurmasını, arkeolojik dolgular ve kültür varlıkları içeren alanlarda yaptığı çalışmalarda evrensel koruma değerlerini gözetmesini istiyoruz. Unutulmamalıdır ki, hangi belediyenin hangi kurumun yetkisinde olursa olsun kamusal alan bizimdir ve bu nedenle bizler kültür varlıklarının tahribatı söz konusu olduğunda eğitim gördüğümüz bilim alanlarından edindiğimiz her türlü bilgiyi kullanarak konuya müdahil olmaktan kaçınmayacağız.Ayrıca, tahribat hakkında basına çıkan haberlerde “İÜ’nin karşısında, onlarca arkeoloji hocası ve öğrencisinin gözü önünde,Bizans takı parçalanıp beton döküldüğü” belirtilmekte ve de İstanbul Üniversitesi Arkeoloji hocası ve öğrencileri sorumsuzlukla itham edilmektedir. Şunu belirtmeliyiz ki ,tahribatı görüp ihbar eden yine İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilimdalı’ndan bir araştırma görevlisi olmuştur. Kaldı ki akademik takvimin kapalı olduğu bir dönemde, öğrenciler yokken yapılan bu tahribatın asıl sorumlusu İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümü hocaları ve öğrencileri değil Fatih Belediyesi’dir. Biz üniversitenin bileşenleri olan öğrenciler olarak tahribatta asıl sorumlu olan Fatih Belediyesi’ni teşhir etmenin kültür varlıklarının korunması için sürdürülen mücadeleye daha yapıcı bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KLASİK ARKEOLOJİ, PREHİSTORYA, PROTOHİSTORYA ve ÖNASYA ARKEOLOJİSİ, TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA ve ONARIM, SANAT TARİHİ BÖLÜMLERİNDEN ÖĞRENCİLER  

Facebook takibi için

Tüm Haberler