Ana içeriğe atla

“Havza Ölçeğinde Koruma Birlikleri” Safranbolu’da Konuşulacak

16.03.2010

1975 yılında Safranbolu’da ilk tohumları atılan, sivil koruma hareketi giderek büyüdü ve uluslararası bir başarıya ulaştı. Safranbolu’daki koruma çalışmaları, kentin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesine de katkı sağladı.  

Safranbolu’da başlayan koruma hareketi, 2004 yılında kurulan Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’nin (BAKAB) çalışmaları sonucunda “Havza Ölçeğinde Bütüncül Koruma Birlikleri” platformunun kurulma sürecine doğru ilerledi. 19 Mart Cuma günü ÇEKÜL Vakfı’nın öncülüğünde 60 kişilik bir heyet, Batı Karadeniz Havzası kentleriyle havza boyutunda korumayı tartışmak için Safranbolu’da bir araya gelecek.

Safranbolu

BAKAB Başkanı ve Karabük Valisi Nurullah Çakır’ın ev sahipliğinde yapılacak toplantının amacı, iş dünyasından, medyaya, akademiden, turizme, şehir planlanmasından mimariye ve yerel yönetimlere kadar her kesimden katılımcının, ülke boyutunda geniş bir bakış açısıyla havzaları bir platformda buluşturmasını sağlamak.

Safranbolu’da Cuma günü yapılacak inceleme gezisinin ardından, Cumartesi günü  “Havza Boyutunda Koruma ve Havza Birlikleri” başlığı altında, Prof. Dr. Metin Sözen, Dr. Hasan Canpolat ve Osman Arolat’ın moderatörlüğünü yürüteceği birinci oturum yapılacak. Havza boyutunda koruma ve planlama, yerel gıda ve tarım, ekonomi, kültür turizmi ve tanıtım alanlarında yapılması gerekenler bu oturumda tartışmaya açılacak.

Dünya Miras Kenti Safranbolu ve Gelecek Hedefleri” ise aynı gün yapılacak ikinci oturumun konusu olacak.

Havza Ölçeğinde Bütüncül Koruma Birlikleri’nin Kısa Bir Tarihçesi

Tekil koruma çabalarının artık yeterli olmadığı düşüncesiyle hareket eden ÇEKÜL Vakfı’nın ilk kez 1990 yılında havza ölçeğinde koruma ilkesini gündeme getirmesiyle, havzalardaki küçük büyük yerleşimlerin sahip oldukları ortak doğal, kültürel özellikler çevresinde bir araya gelmelerinin tohumları atıldı.

ÇEKÜL 1998 yılında 7 Bölge 7 Kent adı altında her bölgeden bir kenti korunmuş kültürel çekim merkezi haline getirmeyi başardı. Sonunda bu proje Kendini Koruyan Kentler adı altında dalga dalga Anadolu’ya yayıldı. 200’ü aşkın yerleşim biriminde birçok kentte kültürel kimliği koruyup geleceğe aktarma amaçlı çalışmalar yapıldı.

Havza Ölçeğinde Bütüncül Koruma Birlikleri ise bütüncül bir kalkınma modelini gerçekçi ve bilimsel bir temele oturtmayı hedefliyor. Kamu-yerel-sivil-özel işbirlikleri olarak da adlandırılan bu model toplumun farklı kesimlerinden kamu yöneticilerini, yerel yöneticileri, sivil toplum temsilcilerini, özel girişimcileri aynı amaç etrafında toplamayı amaçlıyor.

Taraklı

Tüm Haberler