Hatay Kültür Envanteri yayımlandı | ÇEKÜL

Hatay Kültür Envanteri yayımlandı

10.11.2011

Hatay Valiliği iki cilt olarak Hatay Kültür Envanteri yayımladı. Hatay Müze Müdürü arkeolog M. Nalan Yastı editörlüğünde, Hatay Arkeoloji Müzesi personelinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan envanterde merkezdeki arkeolojik sit alanları, anıtlar, hanlar, hamamlar, sabunhaneler, çeşmeler, dini yapılar, konut-dükkan-ticaret-resmi yapılar, su kemeri-kanalı, duvarları yer alıyor. İlçelerdeki sit alanları, anıtlar, çeşmeler, köprüler, kaya mezarları da envanterle kayıt altına alınmış. Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz envanterin sunuşunda şunları dile getiriyor: “Hatay’ın geçmişten günümüze tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı en önemli görevlerimizden biri sayıyoruz… Her adımında bir uygarlık izine rastlanan Hatay’da tarihi eserlerin tespiti ve tescili için çok dikkatli bir çalışma yürütülmektedir. Bugüne kadar gün yüzüne çıkarılan eserlerin büyük bir kısmı Hatay Müzesi’nde sergilenmektedir. Özellikle müzede sergilenen Roma dönemine ait mozaikler, bölgenin tarihi dokusunu anlama konusunda önemli ipuçları vermektedir. Diğer taşınmaz kültür varlıkları ise Valiliğimiz öncülüğünde amacına uygun olarak restore edilmekte ve günümüz insanının hizmetine sunulmaktadır.”

Payas'taki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi