Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları | ÇEKÜL

Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları

26.12.2018

 

Her hafta bir kitap serimizde bu hafta Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları kitabını inceliyoruz.

Gaziantep, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Kente kimliğini kazandıran, kent dokusunu oluşturan da bizzat bu niteliği; sözü edilen medeniyetlerden kalan somut ve soyut kültürel mirasın kendisi. Konumu nedeniyle stratejik öneme sahip olan kent, döneminde Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin en güçlü dönemlerini yaşadığı yer olarak biliniyor. Kentin hemen her yerinde, çok sayıda tarihi ve kültürel miras örneği görmek mümkün. Prof. Dr. Metin Sözen’in deyişiyle “altı-üstü kültür” şehirlerinden biri olan Gaziantep, sıcak ve kurak iklimi nedeniyle su kültürünü de tarihi boyunca özellikle korumuş. Bu kültürün yansıması olan livaslar ve kasteller, dönemin yüksek teknolojisi kullanılarak kurulmuş su yönetim sistemidir. Su, bu sistem aracılığıyla kentliyle buluşmuş. Doç. Dr. Meltem Uçar’ın editörlüğünü yaptığı kitap, Gaziantep’te su yapılarının niteliklerini, dünya ve Gaziantep yer altı su tünellerini, Gaziantep tarihi su yapıları gibi konuları ele alıyor. Kitap, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı; Gaziantep ÇEKÜL temsilcisi Zafer Okuducu ve OBRUK Mağara Araştırma Grubunun katkılarıyla. Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edildi. ÇEKÜL temsilciliğinin ve OBRUK’un araştırmaları devam ediyor.  

 

ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi hakkında ayrıntılı bilgiye ve katalog tarama sistemine http://cekulvakfi.org.tr/proje/bilgi-belge-merkezi adresinden erişebilirsiniz.

Her hafta bir kitap serisine ulaşmak için:

Twitter: #HerHaftaBirKitap

Instagram: #CEKULBilgiBelgeMerkezi