Assos Katliamına Yürütmeyi Durdurma Kararı! | ÇEKÜL

Assos Katliamına Yürütmeyi Durdurma Kararı!

23.02.2022

Geçen ekim ayında, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Assos Dostları ve Kazdağları Ekoloji Platformunun çağrısı ile ÇEKÜL Vakfının da aralarında olduğu pek çok sivil örgüt, kentliler, köylüler, yerel yönetimler Assos’da yapılan doğa ve kültür katliamına karşı çıkmıştı. Yapılan itirazlarla başlayan dava süreci sonuçlandı. Ve güzel haber geldi! Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Basın Bülteni:

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Assos Dostları’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtığı davada Çanakkale İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Geç gelen bir karar olsa da sevinçliyiz.

“Assos Antik Limanında taş düşmesi sonucu can güvenliğinin sağlanması” gerekçesi ile, Çanakkale Valiliği tarafından bölge afet bölgesi ilan edilerek, İl Afet Müdürlüğü tarafından “Kaya Islah Projesi” hazırlanmış ve proje Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilmişti. 

Bizler de, projenin uygulanması sırasında 1. Derece arkeolojik ve doğal sit alanında ortaya çıkan büyük yıkım üzerine, “Assos Antik Liman mevkiinde kaya düşmesi tehlikesini gidermek amacıyla hazırlanan teknik rapor, önlem projesi ve uygulama projesinin uygun olduğuna” dair Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.12.2020 tarih ve 6603 sayılı kararının 1. Derece tarihi ve doğal sit alanları ile ilgili İlke kararlarına aykırı olduğu ve hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile kararın iptali için dava açmıştık.

Mahkeme, Antik Limandan Behramkale Köyü'ne kadar uzanan alanın tamamının 1. derece arkeolojik sit ve yer yer de 1.derece doğal sit alanı, Antik Limanın bulunduğu bölgenin ise arkeolojik kentsel sit alanı olduğunu belirterek, 

  • Afet durumlarında 1. Derece sit alanlarında zemine en az müdahale edilmesi gerektiği,

  • Kararda süre bulunmadığı,

  • Bilim kurulu oluşturulmadan karar verildiği,

gerekçeleriyle Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının bu konudaki 658 ve 562 sayılı İlke kararlarına aykırı olduğuna hükmederek yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkemenin verdiği bu karar en başından bu yana duyduğumuz bilimsel ve hukuksal kaygıları doğrulamıştır.

Can ve mal güvenliği tabii ki hepimiz için önemlidir. Bilimsel yaklaşımla, daha az müdahale ile gerekli önlemler alınabilecekken Assos Antik Limanı’nda yanlış ve telafisi oldukça güç bir müdahale gerçekleşmiş ve amacın dışına çıkılarak Assos’un doğal ve kültürel peyzajı katledilmiştir.  Halihazırda ortaya çıkan durumu alana girişin yasak olması nedeniyle detaylı incelememiz mümkün olmamakla birlikte, uzaktan yaptığımız tespitlerle mevcut durumun çevresel ve yaşamsal riskler oluşturduğuna dair ciddi kaygılarımız vardır. 

Bu kaygılarımızın giderilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için    konusunda uzman bilirkişilerce “durum tespiti” yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.  Bölge halkımızın, köylülerin ve turizmcilerin inşaat nedeniyle maruz kaldıkları gelir kaybından bizler de endişeliyiz ve alanın bir an önce turizme açılmasını istemekteyiz.  Diğer yandan Assos’un doğal ve kültürel değerler olmadan bölgedeki turizmin de değeri kalmayacaktır. 

Yapılan yanlışlardan geri dönülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için gerekli bilimsel araştırma ve uygulamalar acilen yerine getirilmelidirASSOSUMA DOKUNMA!