Anadolu Araştırmaları 3. Semineri Yarın Akşam! | ÇEKÜL

Anadolu Araştırmaları 3. Semineri Yarın Akşam!

14.03.2011

Profesyonel Yaşamda Akademik Çalışmalar - Lisansüstü Tez Seminerleri

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları kültürel mirasın korunması alanındaki lisansüstü çalışmaları belli konu başlıklarının altında bir araya getiriyor. Özellikle akademik kariyer dışında farklı alanlarda çalışan kişilerin henüz yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri seminer dizilerine kaynaklık ediyor. Lisansüstü çalışmalar ile birlikte kültürel ve doğal miras alanında profesyonel yaşamda edinilen deneyimin de seminer programlarında toplumla paylaşılması amaçlanıyor.

Emre Ertek'in 15 Mart Salı günü 18:30'da ÇEKÜL Vakfı'nda vereceği seminerin başlığı ' Osmanlı Minarelerinin Yapısal Sistemleri: Sınıflandırma, Modelleme Ve Analizi '. Tarihi yapıların korunması ve restorasyonu konusunda sağlam analitik modellerin oluşturulması mühendisler için oldukça zorlayıcıdır. Tarihi yapıların modellenmesi ve analiz edilmesinde sadece yapının geometrik ve malzeme özelliklerinin bilinmesi yeterli değildir, aynı zamanda yapının farklı bölümleri modellenirken en iyi elemanların kullanılması ve doğru sonuçları alabilmek için farklı yapısal elemanların nasıl birleştirileceğinin bilinmesi gerekir. Minareler başlangıçta müezzinlerin kullanması için camilerin yanına inşa edilen yüksek yapılardı. Fakat günümüzde, estetik güzelliği ve mimari geleneğin devamı nedeniyle yapılmaktalar. Türkiye'de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen çok sayıda tarihi minare bulunmaktadır. Bunların dış kabuklarında ve iç merdivenlerinde farklı yapısal malzeme kullanılmıştır. Bu çalışmada, Osmanlı döneminde inşa edilen minareler yapısal bölümlerine ve sistemlerine göre sınıflandırılacaktır. Kullanılan farklı yapı teknolojileri ve malzemeleri araştırılacaktır. Tarihi binaların modellenmesi ve analizi farklı yönlerinden incelenecek ve geometrik modellemede karşılaşılan farklı zorluklar vurgulanacaktır. Sonlu elemanlar tekniği farklı minare sistemlerini modellemede kullanılacaktır. Dış kabuk ve iç merdivenler için farklı sonlu elemanlar modellerine çalışılacak ve karşılaştırılacaktır. 

Yerimiz sınırlı olduğundan telefon ya da email ile önceden rezervasyon yapılması rica olunur.
0 212 249 64 64  / [email protected]

Detaylı bilgi için tıklayın...

Osmanlı Minarelerinin Yapısal Sistemleri: Sınıflandırma, Modelleme ve Analizi
 
Tarihi yapıların korunması ve restorasyonu konusunda sağlam analitik modellerin oluşturulması mühendisler için oldukça zorlayıcıdır. Tarihi yapıların modellenmesi ve analiz edilmesinde sadece yapının geometrik ve malzeme özelliklerinin bilinmesi yeterli değildir, aynı zamanda yapının farklı bölümleri modellenirken en iyi elemanların kullanılması ve doğru sonuçları alabilmek için farklı yapısal elemanların nasıl birleştirileceğinin bilinmesi gerekir. Minareler başlangıçta müezzinlerin kullanması için camilerin yanına inşa edilen yüksek yapılardı. Fakat günümüzde, estetik güzelliği ve mimari geleneğin devamı nedeniyle yapılmaktalar. Türkiye’de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen çok sayıda tarihi minare bulunmaktadır. Bunların dış kabuklarında ve iç merdivenlerinde farklı yapısal malzeme kullanılmıştır. Bu çalışmada, Osmanlı döneminde inşa edilen minareler yapısal bölümlerine ve sistemlerine göre sınıflandırılacaktır. Kullanılan farklı yapı teknolojileri ve malzemeleri araştırılacaktır. Tarihi binaların modellenmesi ve analizi farklı yönlerinden incelenecek ve geometrik modellemede karşılaşılan farklı zorluklar vurgulanacaktır. Sonlu elemanlar tekniği farklı minare sistemlerini modellemede kullanılacaktır. Dış kabuk ve iç merdivenler için farklı sonlu elemanlar modellerine çalışılacak ve karşılaştırılacaktır.

Emre Ertek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006’da Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Deprem ve Yapı Bilimleri Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan  danışmanlığında hazırladığı “Osmanlı Minarelerinin Yapısal Modellenmesi ve Deprem Analizi” başlıklı tezi ile 2009’da tamamladı. 2006’dan beri TSE Gebze Kampüsü Yapı Malzemeleri Laboratuarı’nda İnşaat Yüksek Mühendisi olarak görev yapmaktadır.