22 Nisan Dünya Günü | ÇEKÜL

22 Nisan Dünya Günü

22.04.2022

22 Nisan Dünya Gününün bu seneki teması “Gezegenimize Yatırım Yap” olarak belirlendi. Dünya Günü; özel sektörü, hükümetleri, vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını gezegen için ortaklık kurmaya davet ediyor. Gezegeni tehdit eden iklim değişikliği ile mücadelenin her birimizin sorumluluğunda olduğu vurgulanırken, tüm paydaşların hesap verebilir konumu hatırlatılıyor; herkesin hesap vermesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Sağlığımızı, geçim kaynaklarımızı ve yaşamımızı korumak için beraberce hareket etmenin tam zamanı. Çünkü şimdi harekete geçilmez ise, iklim değişikliği bütün canlılar için vurucu ve bütün ekonomiler için yıkıcı hale gelecek. Bütüncül değişim için şimdi!

Özel sektörün, doğadaki düzeni ve ekosistemi algılayıp, teknoloji ile kuracağı inovatif projeler ihtiyaç duyulan hızlı değişimin kilit noktası. Çevresel değerleri, doğal kaynakları ve gezegenin sürdürülebildiğini gözeten projeler, çevresel ve sosyal iletişim uygulamalarını benimseyen kurumlar daha az kırılgan iş modellerine, uzun vadede verimli gelir kaynaklarına ve refah düzeyine sahip; çözüm üreten örnek modeller olacak. Çevreci olmak ve doğa ile birlikte hareket etmekle sürdürülebilir ekonomik büyüme, aynı denklemin artık bilinen bileşenleri. İkisi arasında bir seçim yapmak ne gerçekçi ne de mümkün. Çünkü yeşil ekonomi sadece etik bir seçenek değil, kazançlı, anlamlı ve öngörülü bir zorunluluk.

Hükümetler ise, gezegeni korumak için düzenlemeler, teşvikler ve değişimi hızlandıracak kamu – özel sektör ortaklıkları ile yeşil ekonomiyi dönüştürmenin ve inşa etmenin anahtarlarını ellerinde tutuyor. Sürdürülebilir bir devrimi başlatmak için teşvik ve destek mekanizmalarını güçlendirmek için gün, BUGÜNDÜR!

Bireyler olarak, seçimlerimiz, sivil eylemlerimiz ve kişisel etkileşimlerimiz ile sesimizi duyurmak elimizdeki en etkili güçtür. Her birimizin gezegen için yaptığı eylem, çaba ve savunmalar, yeşil olmayan ekonomileri ve karar verici kurumları daha da sorumlu kılmakta ve çaba göstermeye zorlamakta. Geleceğine ve gezegenine sahip çıkan nesiller, bu sorumluluk duygusunu hissetmeyen ekonomilerin ne parçası olmak istemekte ne de bu süreçte sorumluluk almayan kurumları desteklemektedir.

Gezegenimizi korumak için daha cesurca harekete geçmeli, daha kapsamlı yenilikler yapmalı ve onu daha adil bir şekilde korumalıyız. Gezegenimize hep beraberce yatırım yapmalıyız!

Doğa ve kültürle varız!

ÇEKÜL Vakfı olarak doğadan öğrenen; insanı, yaşayan ekosistemin bir parçası olarak konumlandıran, gezegenin eşiklerini gören, bilen ve öğreten bütün eğitimlerimizle, yeşili korumak ve çoğaltmak için gösterdiğimiz çabayla gezegenimize yatırım yapıyoruz.

Bugün Dünya’mız için sen de pek çok şey yapabilirsin. ÇEKÜL’ün yaptıklarını incelemek için:

ÇEKÜL Bilgi Ağacının çocuklar, öğretmenler ve kurumlar için hazırladığı eğitimleri inleyebilirsin.

30 yıldır devam eden “7 Ağaç Ormanları” ağaçlandırma programının destekçisi olabilirsin.