Ana içeriğe atla

Yeni yılda kültürel miras için atılan ilk adımlar

05.02.2015

Aralık ayında gerçekleşen TKB Kütahya Seminerinin ardından  Çavdarhisar ve Eskigediz Belediyeleri bölgedeki kültür mirası koruma çalışmalarını canlandırmak için harekete geçti. ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantılarına katılan Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ÇEKÜL Temsilcisi-Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, Kütahya Belediyesinden Metin Akgül ve Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek ÇEKÜL Vakfı uzman ekibiyle bölgenin sorunları ve koruma politikaları hakkında görüştü. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in yönetiminde yapılan toplantıya ÇEKÜL uzmanlarından Hurşit Arslan, Dr. Asım Güzelbey, Zeynep Biçer, Erden Güven, Metin Keskin, Nadir Mutluer, Hasan Özgen, Namık Kemal Döleneken ve Timur Çelik katıldı. 

Çavdarhisar ve Eskigediz

 
Toplantı, 7 bin yıllık tarihe sahip Çavdarhisar yerleşkesinin tarihi sürecinin anlatılmasıyla başladı. Aizanoi Antik Kenti, 15 bin kişilik tiyatro, stadyum, gymnasium ile hamamın bölgedeki önemi ele alındı. Aizanoi Antik Kentine giden yol üzerinde yer alan 2 bin yıllık köprünün 2015 yılında restorasyonunun başlaması için ilk planlamaların yapılmasına karar verildi. 


Mitolojide önemli bir konumda olan Gediz(Eskigediz) 9 adet termal merkez ve 31 adet anıtsal yapıyı barındırıyor. Toplantıda, bu eski yerleşim alanının yeniden canlandırılması ve yapıların işlevlendirilmesi konusunda uzman görüşleri paylaşıldı. El sanatlarındaki çeşitlilik ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Eskigediz'deki canlandırma süreci için bir takvim oluşturuldu.  

İnebolu

Ocak ayının bir diğer ziyaretçisi İnebolu Belediyesiydi. Basın halkla ilş. md. Sevinç Özlü, satınalma yetkilisi Tarık Tümer, mali hzm. md. Hakan Yurt’un konuk olduğu toplantı gündeminde İnebolu kültür rotası, kültür envanteri, kent müzesi oluşturma çalışmaları ve koordinasyonu konuları ele alındı. Bursa Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez ve ÇEKÜL temsilcisi Raif Tokel’in bu konularda destek sağlamasına karar verildi.


Antik dönemde İ Nea Poli (Yeni Kent), İonopolis, İnepoli gibi adlarla anılan kent, 1218 yılında Selçuklu boylarının egemenliğine girerek Candaroğulları zamanında Osmanlı topraklarına katılıyor. İnebolu adını alan kent, geleneksel konut mimarisi, aşı boyalı ahşap evleri,  tescilli sivil mimarlık yapı örnekleri ile farklı tarihsel dönemlere ait ögeleri içinde barındıran bir açık hava müzesi niteliğinde.

Tüm Haberler