Yapıya özgü restorasyon uygulamaları | ÇEKÜL

Yapıya özgü restorasyon uygulamaları

29.11.2017

ÇEKÜL Akademinin 2017 Güz Dönemi Kentsel Koruma Eğitimleri kapsamında 1-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği “Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi” eğitimi, yüksek mimar ve restorasyon uzmanı A. Nüvit Bayar tarafından verildi. Fatih, Konak, Battalgazi, Meram, Dulkadiroğlu, Elazığ, Eyüp, Nizip belediyeleri ile Samsun, Manisa, Balıkesir, Mersin, İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin imar ve şehircilik, etüt proje, kentsel tasarım, KUDEB ve fen işleri müdürlüklerinden 16 uzmanın katılımıyla Şerifler Yalısında verilen eğitim, tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etmeyi, restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgisini pekiştirmeyi; restorasyon çalışmalarındaki niteliği arttırmayı hedefliyor.

Eğitimin, genel çerçevenin çizildiği ilk iki gününde, eser belgeleme çalışmaları kapsamında rölöve, restitüsyon, yerinde inceleme, görsel belgeleme ve analiz kavram ve yöntemleri üzerinde duruldu;  “bütünleme”, “yenileme”, “rekonstrüksiyon” kavramları örnekler üzerinden anlatıldı. Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimlerde, katılımcı kentlerin proje ve çalışmaları da eğitim malzemesi olarak değerlendiriliyor; bu kapsamda katılımcıların kentlerinden getirdikleri rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerine ilişkin fikir alışverişi de yapıldı.

3 Kasım Cuma günü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsü içinde yer alan ve ikinci derece tarihi eser statüsünde olan Cerrahpaşa Tıp ve Eczacılık Tarihi Müzesinin restorasyon şantiyesini ziyaret eden katılımcılar, binanın tarihi ve geçirdiği restorasyon aşamaları hakkında bilgilendirildi. 1893’te Kolera Hastanesi olarak kullanılan bina, 1909 yılındaki onarımın ardından Cerrahpaşa Belediye Hastanesi olarak kullanılmaya başlandı. 1985 yılında ise Türk tıbbının gelişimini alet, fotoğraf ve resim gibi somut örneklerle belgeleyen bir müzeye dönüştürüldü. Eğitim, tarihi yapının geçirdiği aşamaların anlatımı eşiğinde tamamlandı.

Katılımcılar bu eğitimle tarihi yapının niteliklerine göre farklı restorasyon yaklaşımlarının uygulanması gerektiğini; restorasyon, resitüsyon ve rekonstrüksiyon uygulamalarının önceliklerini; malzeme seçimi; güçlendirme ve tamamlama imalatları ile uygulama hataları ve tedbirleri hakkında bilgilendirildi.