YAPEX Fuarı odağına çarşıları alıyor | ÇEKÜL

YAPEX Fuarı odağına çarşıları alıyor

28.06.2017

YAPEX Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı, TKB desteği ve ÇEKÜL Vakfının işbirliğiyle 15-18 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenecek. Bu yıl, TKB ve ÇEKÜL ortaklığında yedinci kez gerçekleştirilecek olan fuar “Geleneksel Çarşılarda Koruma” başlığıyla sektörün önde gelenlerini buluşturacak.

Tarihi yapıların niteliğini kökten etkileyen olumsuz koşullarda kültürel mirasın bütüncül korunma süreci de zorluklarla ilerliyor. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı bu hassas noktada, yıllardır kazanmış olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini üye belediyelerle paylaşmaya devam ediyor; çeşitli panel, sergi ve etkinliklerle konuyu kapsamlı bir şekilde ilgili kesimlere aktarıyor. Bu aşamada, ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Birliğinin destekleriyle uluslararası boyutta yapılan fuarda, katılımları her yıl artarak devam eden Tarihi Kentler Birliği üye belediyelerinin nitelikli sunumları, gözle görülür bir başarı ortamı yaratıyor.

Fuarın beklenen ve bütüncül koruma misyonunu destekleyen önemli etkinliklerinden biri olarak Tarihi Kentler Birliği 2016 Yılı Özendirme Yarışması Ödül Töreni ve fuar alanında açılacak sergi ise son yıllarda belediyeler tarafından geliştirilen proje ve uygulamaları gündeme taşıyacak; çarşılar, bu çerçevede kentler için taşıdıkları anlamı tekrar hatırlatacak.

ÇEKÜL Vakfı ve TKB, geleneksel çarşılardan konutlara, sokak dokularına; kent bütününden havza, bölge ve tüm ülkeyi sarmaya başlayan ve ortak işbirliklerini içeren yaklaşımıyla korumanın gerektirdiği sorumluluğu yerine getirirken, YAPEX, çalışmaların görünür hale geldiği önemli alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, fuarın anlamını değerlendirirken, bütüncül yaklaşıma dayanan tecrübelerin önemine vurgu yapıyor:

“Ülkemizde son yüzyılda doğal ve kültürel varlıkların korunmasında değişik kesimlerin ortak bir çizgide buluşmaya başlaması, görünür bir değişime yol açılmasını sağladı. Doğal mirastan kültürel mirasa, eğitimden örgütlenme ve tanıtıma uzanan çok boyutlu bir yaklaşım, köklü değerlere ilgiyi biraz olsun artırmış bulunuyor. Yerel yönetim ve dinamiklerin varlığını dikkate alan bu girişimlerin, hiç kuşkusuz yeni buluşmalara gereksinimi var. Bu yıl geçmiş deneyimlerin ışığında YAPEX Fuarı da 6 yılın verdiği birikime dayanarak, kültürel varlıkların doğru değerlendirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, geleneksel çarşıların korunması doğrultusunda tüm kesimleri katkıya çağırmaktadır.”

Ulusal-uluslararası boyutta hızla gelişen teknolojileri ve geleneksel malzemeleri nitelikli bir şekilde dönüştüren üreticilerin buluşacağı fuar, tanışma-buluşma ve toplanmayı teşvik ediyor. Metin Sözen, bu ortamda YAPEX’in odağına aldığı geleneksel çarşıların anlamına dikkat çekiyor: “Kültürel varlıklara duyarlılığın artmasıyla birlikte güven duygusu pekişmiş, dayanışma artmış, kültür-üretim çeşitliliği görünür hale gelmiştir. Kuşkusuz burada tüm kesimlerin duyarlılığı söz konusudur. Deneyimlerimizi doğru yorumlamak, kültür varlıklarını hak ettikleri nitelikte yaşatmak, özellikle böylesi bir ortamda büyük önem taşıyor. Unutulmamalıdır ki, kentlerin oluşum sürecinde geleneksel pazarlar ve çarşılar, yerleşmelerin sürekli çıkış noktaları olmuşlardır.”

Haber İçin Dosyalar: