Ana içeriğe atla

Van Gölü'nün Komşusu Tarihi Bitlis Kentinde Koruma Çalışmaları Başlıyor

04.03.2010

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van Gölü’ne komşu Bitlis kenti, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması için ilk adımı attı. ÇEKÜL Vakfı ile yapılan işbirliği ile “Bitlis Yol Haritası” çalışmaları tamamlanmak üzere. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Faruk Göksu’nun öncülüğünde, Bitlis Belediyesi’nin girişimleriyle başlayan incelemeler, bir plan kapsamında değerlendirildi.

Geçen yıl Bitlis Belediyesi'nde yapılan hazırlık toplantısından...

2010 yılının ilk aylarında ÇEKÜL Vakfı’nda yapılan toplantıda, Bitlis Belediyesi yetkilileri, Prof. Dr. Metin Sözen ve şehir plancısı Faruk Göksu bir araya geldi. Geçen yıl başlayan değerlendirme toplantıları dizisinin ardından elde edilen veriler ışığında yol haritasının ilk taslağı hazırlandı.

Yoğun geçen iki günün ardından, Bitlis kent ölçeğinde yapılacak çalışmaların öncelikleri ve hedefleri belirlendi. Bitlis Yol Haritası hazırlanırken, kentin şimdiki imar durumu ve çarpık kentleşmenin yarattığı sorunların giderilmesi, Bitlis’in tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için yapılması gerekenlerin başında yer aldı. Tarihi ve yeni kent arasında dengenin iyi kurgulanması gerekliliğinden yola çıkarak, imar planının revize edilmesi, yeni kentin merkezinin oluşturulması, geleneksel çarşı ve yeni merkezin fonksiyonlarının belirlenmesi sağlanacak.

“Vadideki Güzel Şehir” yeniden canlanacak
Uzun yıllar uygulanan yanlış imar politikaları nedeniyle, tarihi ve doğal dokunun artık görünür olmadığı Bitlis, yol haritasının hazırlanmasıyla köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Tarihte “Vadideki Güzel Şehir” diye anılan Bitlis, Büyük İskender’in inşa ettirdiği kalesiyle, tarihi cami, medrese, kervansaray ve köprüleriyle Anadolu’nun özellikli kentleri arasında.

Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Bitlis'te, kentin içinden geçen derenin üstüne inşa edilen yapıların yıkılması, tarihi olanların ise restore edilmesi planlanıyor. Bitlis’in sivil mimari örneklerinin bulunduğu Zeydan mahallesinde ise öncelikle bir envanter çalışması yapılacak. Ardından, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak, geleneksel dokunun görünür olması sağlanacak.

Bitlis, imar kapsamında yenilenirken ve tarihi dokunun korunması çalışmaları devam ederken, bir yandan da kentin bölgesel gücü ve sınır ötesi bağlantıları güçlendirilecek. Kültür odaklı kalkınma planının belirlenmesiyle, kültür-turizm bağlantısı yeniden değerlendirilecek.

Bitlis Belediyesi, yerel kaynakları kullanarak, Valilik, Üniversite, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalarını yürütecek. 

Tüm Haberler