Ana içeriğe atla

VAN GÖLÜ HAVZASI’NDAN YÜKSELEN HAKKARİ’NİN GÜR SESİ

28.01.2009

2007 yılında Hakkari’de düzenlenen III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu bildirileri Prof. Dr. Oktay Belli’nin editörlüğünde kapsamlı bir kitapta bir araya getirildi. 2004 yılından bu yana Van Gölü Havzası’nın doğal ve kültürel birikimini değerlendirmek, bölgenin uzun yıllar değinilmemiş birikimini günyüzüne çıkarmak amacıyla yapılan sempozyumların çıktılarını derleyen yayınlar, havza ölçeğinde oluşturulan kalkınma modeline zemin oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.

Son yıllarda ÇEKÜL Vakfı’nın önderliğinde birbiri peşi sıra kurulan ve ilk başarılı örnek olan Kelkit Havzası Kalkınma Birliği’nin öncülüğünde gelişen havza birlikleri hareketi hızla yayılıyor.  Van Gölü Havzası'nda kurulma hazırlıkları süren oluşum öncesinde de, 2004 yılında Van’da birincisi,  2006 yılında Bitlis’te ikincisi düzenlenen Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumları dizisinin üçüncüsü Hakkari’de 2007 yılında gerçekleşmişti. Her sempozyum sonrasında Prof. Dr. Oktay Belli’nin editörlüğünde yayınlanan kitaplar, havzanın tarih, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, etnografya, tarım, mutfak kültürü, mimarlık ve el sanatları başta olmak üzere çok yönlü birikiminin bir envanterini ve havzanın sahip olduğu zengin potansiyeli ortaya koyuyor.

Hakkari Valiliği tarafından 2008 yılının son günlerinde yayınlanan ve zengin görsel malzemeyle desteklenen 571 sayfalık dev eser, III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu’na katılan bilim insanlarının 50 makale, inceleme ve değerlendirmesinden oluşuyor. Sempozyum, Hakkari Valiliği’nin özverili desteğiyle, İstanbul Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odası Van Şubesi’nin katkılarıyla gerçekleşmişti.

Hakkari Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu’nun önsözüyle açılan kitap, Prof. Dr. Oktay Belli’nin sunuş, yüksek mimar Oktay Ekinci ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in değerlendirme yazılarının ardından, özellikle Hakkari’nin doğal, kültürel ve ekonomik kaynaklarını tanıtan ve inceleyen yazılarla sürüyor. Büyük bir çeşitlilik ve bütünsellik sergileyen inceleme yazıları, tarihöncesi kayaüstü resimlerinden erken demir çağına, işletilen maden kaynaklarından dikilitaşlar ve “dev evleri”ne, Urartu sulama tesislerinden müzik aletlerine kadar geniş bir yelpazede, bölgenin erken tarihine uzanıyor. Beylikler ve Osmanlı dönemlerinin izlerini takip ederek, taşınmaz kültür varlıklarını, geleneksel evleri ve anıtsal eserleri, seyahatnamelerden yansımaları, özgün bitki örtüsü, yer şekilleri ve tarımsal etkinlikleri, masallar, türküler, halk inanışları, kadın giysileri ve geleneksel mutfak kültürü gibi somut olmayan kültürel mirası ve el sanatlarını kapsıyor.

Tüm koruma ve yaşatma etkinliklerinin ilk adımını oluşturan envanter çalışmaları, aynı zamanda kalkınma modellerinin de temel kaynağını oluşturmaktadır. Bu anlamda Van Gölü Havzası sempozyum kitapları, kuruluş çalışmaları süren havza kalkınma birliğinin hedeflerine ve uygulama alanlarına ışık tutacak nitelikli bir çalışma olarak değer taşımakta.

Ocak ayında Bilgi - Belge Merkezi'mize kaydedilen kitapları görmek için lütfen tıklayınız.

 

Tüm Haberler