Uzman ve akademisyenler Kozan’ın 50 yıllık geleceğini tartışıyor | ÇEKÜL

Uzman ve akademisyenler Kozan’ın 50 yıllık geleceğini tartışıyor

14.01.2013

Kozan’ın önümüzdeki 50 yılı için bir vizyon çizmeyi amaçlayan ve her biri Kozan’ın geleceğine dair belli bir konuya odaklanan çalıştaylar serisinin sonuncusu, ilçenin koruma politikaları üzerine oldu. Çukurova’nın önemli kültürel merkezlerinden biri olan ve geçmişte Anadolu tarihinde önemli bir yere sahip Kozan’ın ileriki yıllarda kültürel koruma ve gelişme dengesini ne şekilde sağlayacağı, çalıştayda tartışılan konuların başında yer aldı. Gerek Kozan’ın merkezindeki tarihi dokunun, gerekse çevresindeki Anavarza antik kenti gibi tarihi merkezlerle kurulacak ilişkinin geleceğine dair ilke kararları oluşturuldu.

Koordinatörlüğünü mimar ve şehir plancısı M. Numan Cebeci’nin yaptığı sempozyuma ÇEKÜL Vakfı proje koordinatörü Alp Arısoy, Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Berrin Sirel, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Çınar Atay, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. Duygu Saban Ökesli, şehir plancısı Enver Yılmaz, İller Bankası’ndan şehir plancıları Hülya Esen, Hülya Metin, Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan Hüseyin Akıllı, Anavarza Antik Kenti Kazı Danışmanı Doç. Dr. Murat Durukan, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. Gözde Ramazanoğlu, mimar Özhan Akçalı, Odunpazarı Belediyesi sanat tarihçisi Semiha Mucurluoğlu, peyzaj mimarı ve Antalya Peyzaj Mimarlar Odası Başkanı Teoman Akçalı, Mersin Ünv. Mimarlık Fak. ve Adana Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Gök, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Zehra Özgan, Kozan Kent Konseyi Başkanı Süleyman Sezen, Kozan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Sırkıntı, mimar Yaşar Gök ve şehir plancısı Derya Çakıcılı katıldı.

Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, 2004 yılında yapılan ve Kozan'ın sosyal, ekonomik ve kentsel yol haritasının belirlenmesinde önemli bir adım olan “Dünden Yarına Doğru Kozan” sempozyumunun devamı niteliğindeki “Yeni Ufuklar-Kozan 2060 Sempozyumu”yla ilgili olarak “Bugün bulunduğumuz kavşakta, gözlerimizi 50 yıl sonraya dikiyor ve geçmişin kültürel mirasını gelecek kuşaklara nasıl bırakacağımızı uzman ve akademisyenlerle belirlemeye çalışıyoruz. Amacımız oturup konuşmanın dışında gerçekten Kozan’ın gelecek 50 yılını düzenleyip yeni nesillere güzel bir kent bırakmak” şeklinde konuştu.

Kozan Belediyesi tarafından restore edilmiş Yaverin Konağı’nda gerçekleşen ve iki gün süren çalıştayda alınan kararalar Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda Kozan halkı ile paylaşıldı.