Ana içeriğe atla

TKB METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

06.01.2004

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ...

TKB Meclisi'nin 24 Eylül 2003 tarihli toplantısında Birlik Başkanı Erdoğan Bilenser'in sözlü önergesi üzerine oybirliği ile kabul edilen karara(*) göre, Tarihi Kentler Birliği bundan böyle, Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü verecek...

Bu ödül, o yıl, ülkemizde koruma olgusu etrafında kavram geliştirmiş, değişik alanlarda ürün vermiş, uygulamaları ile, doğal ve kültürel kimliğe katkı sağlamış kişi, kurum ve kuruluşlara verilecek. Bu yıl Yalvaç'a verilen ödülün, gelecek yıldan itibaren bu doğrultuda hazırlanacak yönetmelik ile kapsamı genişletilecek.

Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün tasarımının da yarışmaya açılması düşünülüyor.

Öte yandan Tarihi Kentler Birliği 2003 Ödüllerine hak kazanan çalışmalar, 9 Ocak 2004, Cuma günü İstanbul, Kabataş, Feriye'de saat 10.00'da yapılacak bir basın toplantısı ile Safranbolu Buluşması'ndan önce, kamuoyuna tanıtılacak, aynı gün TKB'nin 4 yılı bir brifing ile kamuoyuna anlatılacak...

(Bu toplantı ile ilgili ayrıntılar için Basın Merkezi'mize ve TKB web sitesine bakılabilir)
___________________________
(*) 24.09.03 tarihli TKB Meclis Kararı: Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl düzenlediği “Tarihi Ve Kültürel Mirası Koruma Proje Ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda verilen 3 adet başarı ve 3 adet özendirme ödüllerinin yanı sıra, Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunda ve çalışmalarındaki öncü ve özendirici tutum ve destekleri ile tüm yaşantısında doğal ve kültürel mirasın korunması alanındaki ülke düzeyinde etkin ve önder olan yoğun çaba ve emeklerinden dolayı, seçici kurulca uygun görülecek bir koruma çalışması, ürünü ya da gayretine “Tarihi Kentler Birliği Metin SÖZEN Koruma Büyük Ödülü” verilmesine; 2003 yılı için verilecek ilk ödülün Tarihi Kentler Birliği Encümeni ve Danışma Kurulu’nun Tarihi Kentler Birliği 2003 yılı ödülleri için müşterek düzenleyeceği bir toplantıda karar verilmesine; Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin 24.09.2003  günlü OLAĞAN toplantısında oybirliği ile karar verildi.
(İmzalar)


 

Tüm Haberler