Tıp tarihçileri Şifaiye'de buluşacak | ÇEKÜL

Tıp tarihçileri Şifaiye'de buluşacak

19.02.2014

Şifaiye Medresesi 2017 yılında 800 yaşına girecek. Kutlama hazırlıkları ise şimdiden başladı. Aynı zamanda halk kültürü araştırmacısı olan Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, 3 yıl boyunca medresede çeşitli toplantı ve etkinler yapacaklarını, 2017 yılında ise 8 asırlık medresede tıp tarihçileri ve Selçuklu araştırmacılarının bir araya geleceğini açıkladı. ÇEKÜL Sivas Temsilcisi halk kültürü araştırmacısı Müjgan Üçer de etkinliklere destek verecek.

Bu etkinliklerde uzmanlar tarafından “Anadolu Şifahaneleri” detaylarıyla incelenmiş olacak.  Şifahaneleri yaptıranlar ve yapanlar, Selçuklu döneminde tıp bilimi, mimarlık ve dekorasyonun şifahanelere yansıması, dönemin diğer yapılarıyla olan benzerlikleri, kullanılan semboller, Anadolu şifahanelerinin diğer coğrafyalardaki benzerleriyle etkileşimi gibi farklı başlıklardaki konular 2017 yılına kadar yapılacak toplantılarda ele alınacak.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise bu toplantılar zincirinin önemine vurgu yaparak, “Sivas ve çevresindeki tarihi dokunun ayağa kalkmaya başlamasıyla birlikte, somut ve somut olmayan mirasın belgelenmesi, yeni bilgilerin gün yüzüne çıkması, akademik çevrelerin ve yerel araştırmacıların farklı konuları çok boyutlu ele almaları ve yerel yayınların bu tarih derinliğine dikkat çekmeleri kentte bütüncül bakışın gelişmesini sağladı. Sivas eserleriyle, doğasıyla, yaşam kültürüyle algılanabilir bir kent olmaya başladı. Şifaiye Medresesi’nin 800. yılı nedeniyle düzenlenecek toplantılar ve etkinliklerin ardından, 2017 yılında daha kapsamlı bir buluşma gerçekleşecek. Ve yapılan çalışmalar yayına dönüştürülecek. Bu süreçte ÇEKÜL Vakfı da yerel temsilcileriyle, merkez uzmanlarıyla çalışmalara destek verecek” dedi.