TARİHİ TOSYA EVLERİ ONARILIYOR | ÇEKÜL

TARİHİ TOSYA EVLERİ ONARILIYOR

09.07.2007

ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilcileri Faruk Soydemir, Vedat Ağca ve ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilciliği mimarlık öğrenci grubu, 30 Haziran-1 Temmuz 2007 tarihinde, hem nitelik hem de nicelik bakımından zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Kastamonu’nun Tosya İlçesi’ni ziyaret ettiler. Soydemir, Ağca ve öğrenciler bir dönem Bizans ile Osmanlı egemenliğinde kalan, Tosya’da yapılacak koruma çalışmalarını planlamak ve kent için bir “yol haritasını” belirlemek amacıyla incelemeler yaptılar.

İlçede hayata geçirilmesi düşünülen koruma uygulamalarını paylaşmak için Tosya Belediye Başkanı Sait Gülbacı ve İmar Müdürü Erdal İpoğlu ile görüşüldü. Bundan sonraki uygulamalar, ÇEKÜL Vakfı ve Tosya Belediyesi’nin işbirliğiyle yürütülecek. İlk olarak tarihi Tosya evlerinin yaşatılması için dört evde onarım çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. Dört evin rölöveleri hazırlanmaya başlandı. Aynı zamanda iki sokakta da sağlıklaştırma çalışması yapılacak.

Abdurrahman Camii, Dere Çeşmesi, Halim Baba Çeşmesi, Ali Osman Ağa Çeşmesi, Büyük Hamam, Tekke Hamamı ve Çifte Hamam ilçedeki birbirinden önemli tarihi yapılardan birkaçı. Tosya’da yüz seksen civarında sivil mimarlık örneği bulunuyor ve bunlar hâlâ varlığını koruyor. Ancak bu sivil mimarlık örneklerinden sadece kırk yedi yapı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilmiş durumda.