TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BEŞİKTAŞ BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ | ÇEKÜL

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BEŞİKTAŞ BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ

02.06.2009

22-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul, Beşiktaş’ta toplanan Tarihi Kentler Birliği, 23 Mayıs 2009 tarihinde Akatlar Kültür Merkezi’nde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirmiş ve TKB Meclisi, aşağıda belirtilen konuları kamuoyu ile paylaşmayı kararlaştırmıştır.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi öncelikle, yaklaşık 400 kişinin katıldığı TKB Beşiktaş Bulaşması’na kusursuz ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediyesi Başkanı İsmail Ünal ile çalışma arkadaşlarını, içtenlikleri ve emekleri için takdir ve teşekkür duygularıyla anmaktadır. Yurdumuzun olduğu kadar dünyanın da benzersiz çekim merkezlerinden biri olan İstanbul Boğazı’nın üzerinde, Osmanlı Döneminin son 150 yılında İmparatorluğa yönetim merkezi olmuş, modernleşme çabalarına ev sahipliği yapmış olan Beşiktaş, aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızın ve ulusal bağımsızlığımızın ilk ateşinin yakıldığı yer olarak, TKB Meclisine sunduğu konukseverlikle katılımcılarımızda unutulmaz izler bırakmıştır.

29 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Tarihi Kentler Birliği üyesi kentlerin yerel yönetimlerinin yeni seçilen ve göreve devam eden temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Beşiktaş Buluşması sırasında yapılan genel kurul toplantısında, birliğin tüzüğü doğrultusunda yapılan seçimler sonucunda yeni dönemin yönetici kadrosu belirlenmiştir. Genel kurul tarafından başvuruları onaylanan 15 yeni yerel yönetimle birlikte Tarihi Kentler Birliği Meclisi 254 üyeye ulaşmıştır.

TKB Danışma Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen, birliğin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmaları, kazanımları ve deneyimlerden çıkarılacak dersleri içeren ufuk turu, onuncu yılına girmekte olan bir kurumun gelişim sürecini ve elde ettiği sonuçları gözler önüne sermiş, Tarihi Kentler Birliği Meclisinin yeni üyelerinin geleceğe yönelik hedeflerine ışık tutmuş bulunmaktadır. TKB Meclisi, kuruluşundan bugüne bilgi birikimleri, bilimsel yetkinlikleri ve gönüllü ve özverili katkılarıyla birliğe yol gösteren Danışma Kurulu’nun değerli üyelerine teşekkürü borç bilir.

Bugün aramızda olmayan geçmiş dönemin yerel yöneticilerinin, TKB ilke ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel mirasına yaptıkları katkıları ve arkalarında bıraktıkları deneyim zenginliğini şükranla anmaktayız. Üye kentlerin yeni temsilcilerinin yeni hedeflerini belirlerken, bugüne kadar yapılanlarla bütünlük oluşturan, geçmiş deneyimlerin ışığında sürekliliğe özen gösteren başarıları gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Beşiktaş Buluşması, kuruluş aşamasında titizlikle belirlenen ve tüm gelişme süreci boyunca özenle korunan sağlam ilkelere ve kalıcı değerlere dayalı bir birlikteliğin, başarılı gelişmenin ana etkenlerinden biri olduğunun da altını çizmiştir. Kurumun kuruluşundan bugüne sağlam temeller üzerinde inşa edilmiş bir kültürün yazıya dönüşmemiş geleneklerinin, ortak bir amaç birliği çerçevesinde ve her türlü kişisel ve örgütsel aidiyetlerin üstünde bir dayanışma ve işbirliğinin, ülkenin geleceğine ve ulusal hedeflere kilitlenmiş bir birlik ortamının önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Böylesi kurumlar yasa ve yönetmeliklerin ötesinde, paylaşılan amaçların kılavuzluğunda sağlıklı gidişi hedef almalıdır.  TKB’nin Türkiye’nin bütün koruma plan ve politikalarını içeren, her kesimden kişi ve kuruluşu saran bir anlayışla yürüttüğü öncü çalışmaları ve elde ettiği kazanımlar, yeni katılanlara da yol gösterici bir birikim ve deneyim zenginliği sunmaktadır. Beşiktaş Buluşması’na katılarak Meclis üyelerine hitap eden T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’ın, Bakanlığının ilk gününden bu yana TKB buluşmalarına gösterdiği yakın ilgi de bu gerçeğin somut bir işareti olarak değerlendirilmelidir.  

Bilim ve birikime dayalı kimliklerin tasarım ve uygulamalarının düzeyli bir yarışmaya dönüşmüş olması, Beşiktaş Buluşması kapsamında yapılan ödül töreninden yansıyan somut sonuçların niteliği, başarının somut bir işareti olarak görülmelidir. Kurulduğundan bugüne tüm düşünce, tasarım ve uygulamaların boyutlarını gösteren yayınlar da uygulama konularının ülke gündeminin gereksinim duyduğu noktalarla örtüştüğüne işaret etmekte, alınan yolun önemine açıklık kazandırmaktadır. Toplantılara ev sahipliği yapan belediyelerin bütün bu temel öğelerin bilinciyle, paylaşımı ve verimliliği artıran, üyelere kendilerini açıklama olanakları sağlayan organizasyonları, her yeni toplantının niteliğini artıran bir zemin hazırlamaktadır.

Her evresi bütüncül bir anlayışla düzenlenmiş bulunan Beşiktaş Buluşması’nın seçimi de içeren gündemi, başarılı bir başlangıç olarak değerlendirilmiştir. Buluşma göstermiştir ki Tarihi Kentler Birliği, onuncu yılına girerken kurumsallaşmasını tamamlamış, erginliğini kanıtlamış bir kurum olarak, gelecekte daha köklü girişimlere yönelmeye, “imar” ile “koruma” kavramları arasındaki ayrışmaları aşmaya, amaca yönelik kapsamlı eğitimler ve bölgesel işbirlikleriyle, bilimsel ve akılcı somut stratejiler geliştirmeye hazır olarak geleceğe umutla bakmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.