Ana içeriğe atla

Tarihi Kentler Birliği, Batı Karadeniz Bölge Toplantısında buluştu

20.02.2012

Tarihi Kentler Birliği’nin ikinci bölge toplantısı, Trakya Bölgesi’nden sonra Batı Karadeniz Bölgesi’ni kapsayacak şekilde 17–18 Şubat 2012 tarihlerinde Kastamonu’da yapıldı. Kastamonu’nun ev sahipliğinde, Bartın, Karabük, Sinop ve Zonguldak kentlerinin yerel yönetimleri, mahalli idareleri, eğitim kurumları ve kültürel mirasın korunması konusunda faaliyet gösteren bütün kesimler bölge toplantısında bir araya geldi. TKB Batı Karadeniz Bölge toplantısında, aynı havzayı paylaşan kentlerin ortak hedefleri konuşuldu.

Batı Karadeniz’deki doğal ve kültürel mirasın bütünsel bir şekilde algılanması ve kentler arası işbirliğinin geliştirilmesi, kamu-yerel-sivil-özel kesimlerin kültür öncelikli ortak hedefler belirlemesi, bölge kentlerindeki üniversitelerin bulundukları kentlere dönük araştırmalar yapması gibi başlılarda, stratejiler geliştirilecek; kısa-orta-uzun vadedeki bölgesel planlamaya TKB ve ÇEKÜL Vakfı uzman ekibi destek verecek. 

Kastamonu’nun TKB’nin tarihinde önemli bir yeri var. Tarihi kentlerin belediye başkanlarının 2000 yılının Temmuz ayında Bursa’da bir araya gelerek “Tarihi Kentler Birliği Kuruluş Bildirgesi”ni imzalayıp Birlik Tüzüğü’nü kabul etmelerinden tam 1 ay önce, 2000 yılının Haziran ayında, Kastamonu’da İçişleri Bakanlığı, Kastamonu Valiliği, ÇEKÜL Vakfı, Mimarlar Odası ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından “Kültürel Değerlerin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumluluğu” konulu bir sempozyum düzenlenmişti. Tarihi Kentler Birliği’nin fikri yapısı ve vizyonu bu toplantıda olgunlaşmıştı. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in Batı Karadeniz illerinde yıllardır yaptığı incelemelerle başlayan, 2000 yılında TKB’nin kurulması ile hız kazanan koruma hareketinin bölgede güçlenerek artması hedefleniyor.

17 Şubat Cuma günü Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş ziyaretiyle başlayan Bölge Toplantısı, restore edilen Zincirlioğlu Konağı’ndaki Mimarlar Odası’nın açılışı ve El Sanatları Teşhir Merkezi, İsmail Bey Külliyesi, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ve Vakıf Müzesi inceleme gezisiyle devam etti.

Mimarlar Odası açılışı 

Cumartesi günü Kastamonu Üniversitesi Kuzey Kampüsü’ndeki toplantı, Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Toğçuoğlu

TKB Başkanı Dr. Asım Güzelbey, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen 

Ardından Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi İsa Küçük, Sinop Valisi Dr. Ahmet Cengiz ve Karabük Valisi İzzettin Küçük kentlerinde yapılan koruma çalışmaları, karşılaştıkları sorunlar ve hedeflerini aktaran sunumlar yaptı. TKB Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş’in oturum başkanlığında yapılan öğleden sonraki sunumlarda ise; Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Bozkurt Belediye Başkanı Engin Canbaz, Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İlhan Uğur, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Devrekâni Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Aslan, Tosya Belediye Başkanı Kâzım Şahin, Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Boyabat Belediye Başkanı Mehmet Ermiş ve Karadeniz Ereğli Belediyesi adına Raif Tokel söz alarak kısaca kentlerindeki çalışmaları aktardı, bölgede öne çıkan değerler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Ruşen Keleş

Batı Karadeniz kentlerinin yöneticileri bir arada...

Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Metin Sözen’in oturum sonlarında yaptıkları değerlendirme konuşmalarıyla Batı Karadeniz havzasındaki kentlerin ortak yanları, sorunların çözümleri, gelecek hedefleri, mevzuat ve bürokrasiden kaynaklı yavaşlama, doğal ve kültürel mirasın havza ölçeğinde korunması gibi konulara vurgu yapıldı.

Toplantının ardından, tüm katılımcılar Kastamonu’ya 13 km uzaklığındaki Kasaba köyüne giderek ahşap işçiliği ile önemli Mahmutbey Camisi’ni inceledi; caminin yaşaması için yapılması gerekenler hakkındaki görüşler paylaşıldı. Yangın tehlikesine karşı, ahşap süslemeli camide elektrik tesisatı bulunmuyor. 

Mahmutbey Camisi

Köpekçioğlu Konağı

İncelemeler, Kasaba köyü yakınlarındaki Şadibey Çiftliği Konağı (Otel olarak kullanılıyor), Köroğlu sıradağlarının eteklerinde bir vadide kurulmuş Daday ilçesindeki eski kışla binası (Müftülük olarak kullanılıyor), dokuma tezgâhlarının bulunduğu ve üretimin devam ettiği Köpekçioğlu Konağı ile devam etti. TKB Batı Karadeniz Bölge Toplantısı, Daday Belediye Başkanı’nın ev sahipliğinde verilen akşam yemeği ile sona erdi.   

TKB ve ÇEKÜL Vakfı’nın uzman ekipleri tarafından hazırlanacak ve önerilerle desteklenecek rapor tüm taraflarla paylaşılacak. 

Tarihi Vali Konağı önünde misafirler uğurlanırken...

Tüm Haberler