Ana içeriğe atla

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BARTIN-AMASRA TOPLANTISI

28.04.2003

Bünyesinde bulunan tarihi ve kültürel mirası doğru koruma kararlılığını kanıtlamış 100’ü aşkın yerel yönetimden oluşan, Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin 12. üyesi, Tarihi Kentler Birliği,  Kuzey Batı Karadeniz’de yaptığı ve 4 kenti kapsayan ve “Dünya Günü” ile örtüşen dizi toplantılarda, “doğal çevreyi” de koruma kapsamına aldı...

Tarihi Kentler Birliği (TKB) , içinde Birlik üyesi yerel yönetimlerin başkanları, valiler, il özel idareleri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu, sayısı yaklaşık 350 dolayındaki katılımcısı ile geçtiğimiz hafta Safranbolu ve Kastamonu’dan başlayarak, Pınarbaşı, Eflani’den geçen, Bartın ile Amasra’da taçlanan, Zonguldak’ta sonlanan bir dizi toplantı ile hem Dünya Günü’nü kutladı, hem de uğraşı alanına doğal çevrenin korunmasını” da katan ciddi kararlar aldı.
http://tarihikentlerbirligi.org adresindeki TKB web-kütüğünde tüm ayrıntı ve görüntülerinin bulunduğu toplantılardan en uzunu ve içeriği yoğun olanı  Bartın ve Amasra’da yapılanı idi. Bartın Valisi Ali Güngör ve Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya’nın evsahipliğinde yapılan toplantıların temel başlığı, bu yıl “Yaşam İçin Su”  temasını izleyen “Dünya Günü”ne paralel olarak “Koruma Hedefinde Havza Ölçeği ve Planlama” idi. İki gün süren paneller ve tartışmalar sonunda, halkın katılımı ve benimsemesi sağlanmadan, doğal ve kültürel çevre gözönüne alınmadan, “ülke, bölge, havza, kent, mahalle” sırası ve risk yönetimi stratejileri gözetilmeden yapılan “planlama”nın,  “işlevsiz kaldığı”nda birleşildi.

ÇEKÜL ve TKB işbirliği ile saptanan ve içeriği oluşturulan konu başlıklarının arasında önemli yer tutan “koruma için fon yaratılması” konusunda ise yerel yöneticilerin çoğunluğunun “merkezi hükümetten medet ummaktan vazgeçip, kendi olanakları ile nasıl fon yaratacaklarına odaklanıkları” dikkat çekiciydi. 

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, konu ile ilgili olarak, “Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağımız ‘Bartın- Amasra Bildirgesi’nde de yer alacağı gibi, TKB, Türkiye’nin sahip olduğu zengin kültür mirası ile AB’ye çoktan girmesini sağlamıştır. Ancak önemli olan yanlışlıklara set çekilip, doğru adımların atılması için toplu ve hızlı davranmaktır. Ayrıca, yarım yüzyıldır bu konuda uğraş verenle Kültür ve Turizm bakanlıklarının birleştirilmesi konusunda hiçbir soru sorulmamasını da kınıyorum” dedi. Aynı konu, TKB İkinci ve Antalya Büyük Şehir Başkanı Dr. Bekir Kumbul tarafından da vurgulandı.

Toplantılarda “savaş”da gündeme geldi. Antakya Belediye Başkanı İris Şentürk, “Irak’taki kültürel talanın kınanmasını” önerirken, TKB ve Bursa Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Erdoğan Bilenser, “Tarihi eser kaçakçılarının yakalanması için tüm ülkelerin Interpolle işbirliği yapmasını” ileri sürdü.

Tüm Haberler