Ana içeriğe atla

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BARTIN-AMASRA BİLDİRGESİ

28.04.2003

Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB), 22 Nisan Dünya Günü’nün “dünya mirası kentlerde dünya değerleriyle” karşılanması ve “Su,Orman,Kent,Kıyı Bütünselliğinde Havza Ölçeğinde Koruma” temasıyla 16-20 Nisan 2003 günlerinde düzenlediği Safranbolu, Kastamonu,  Pınarbaşı, Eflani, Bartın, Amasra ve  Bakacakkadı etkinliklerine katılanlar; 19 Nisan 2003 günü Amasra’daki forumda yapılan aşağıdaki değerlendirme ve dileklerin “TKB / Bartın-Amasra Bildirgesi” olarak ilan edilmesine karar vermişlerdir:

ORTAK  “BELLEĞİMİZ” KURTARILMALIDIR: ABD önderliğinde Irak’a düzenlenen operasyonda tahrip olan ve yağmalanan  kültürel mirasın yeniden “tarihsel yerlerinde” insanlığa kazandırılması gerekir. Ulusal ve uluslararası kesimler, bu yöndeki etkinliklerini yükseltmelidir.

TARİHSEL MİRASTAN HERKES SORUMLUDUR: TKB  üyesi kentlerdeki kültür varlıklarının korunması çabaları sevinç kaynağıdır. Ancak  bu çabanın sadece belediyelerde veya sadece  valiliklerde yoğunlaşması da artık “aşılmalı”; ortak miras için “kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğin” güçlendirilmesine de öncelik verilmelidir.

KENT ve ÇEVRE BİR BÜTÜNDÜR: Tarihi kentlerimizin eşsiz doğal çevreyle içi içe olmaları rastlantı değildir. Geçmişten bu yana kentlere yaşam ve “varoluş” kaynağı oluşturan doğa, orman, su ve tarımsal değerlerin, bunlardan beslenen   kültürel mirasla birlikte korunarak yaşatılması, tüm imar ve kalkınma süreçlerinde  temel ilke olmalıdır.

…VE,“HAVZA ÖLÇEĞİNDE” KORUMA PLANLAMASI: Koruma amaçlı planlamada “SİT’lerle sınırlı” uygulamanın yeterli ve geçerli olmadığı ortadadır. Bu nedenle, birbirleriyle tarihsel, ekolojik ve sosyo-ekonomik etkilenmeler içinde bulunan yaşam değerlerinin aynı doğayı ve  coğrafyayı paylaştıkları “çevre ve kültür havzalarının” bir bütün olarak korunması ve yaşatılması  önem ve ivedilik kazanmıştır. Katılımcılar, TKB’nin Bartın panellerinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) uzmanlarının şehircilik ve planlama açısından, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) uzmanlarının da orman ve kent ilişkileri bağlamında saptadıkları bu gereksinmenin, “bölgesel sorumlulukları” da içeren bir yönetsel ve hukuksal alt yapıya da kavuşturulması dileklerini yinelerler.

TKB üyesi belediyeler / Karabük- Zonguldak - Kastamonu -Bartın Valilikleri / ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odası Temsilcileri/ YTÜ ve ZKÜ uzmanları / Orman Bakanlığı ve Orman Mühendisleri Odası’ndan temsilciler / diğer STK’lar, yöreden ve ulusal katılımcılar…

19 Nisan 2003-Amasra

Tüm Haberler