Sürdürülebilir ofis gönüllüleri yetişiyor | ÇEKÜL

Sürdürülebilir ofis gönüllüleri yetişiyor

21.03.2018

ÇEKÜL Bilgi Ağacı, Mikado Danışmanlık ve ENKA Holding, “Sürdürülebilir Ofis Gönüllüleri Eğitimi” kapsamında biraraya geldi. Satın alım ve atık yönetimi pratiklerinden, ofis/kampüs içindeki tüm süreçlere kadar, gezegenimizin ekolojik sınırlarına duyarlı ofisler ve kampüsler yaratmak ve ofisler ile okul çalışanlarının da farkındalığını arttırmak amacıyla, ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanları tarafından hazırlanan eğitim, 9 Mart’ta ENKA Adapazarı Okulunda 12 öğretmen, 12 Mart’ta ENKA Genel Merkez ve Çimtaş Fabrikasından 32 çalışanın katılımıyla uygulandı.

Sürdürülebilir ofis gönüllüleri yetişiyor

Çevre sorunları konusunda bilgi ve sorumluluk sahibi; günlük hayattaki tercihlerinin doğaya doğrudan ve dolaylı etkilerinin farkında olup doğayı koruma bilinciyle hareket edecek bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Sürdürülebilir Ofis ve Kampüs Gönüllüleri Eğitim Programının ön çalışmalarına Ocak 2018’de başlandı. Proje kapsamında ENKA Genel Merkez, ÇİMTAŞ Boru Fabrikası ve ENKA Okullarında Sürdürülebilirlik Durum Tespiti ve Eylem Planı çalışmaları yapıldı. ÇEKÜL Vakfı uzmanları çevre eğitimlerine bu detaylı ön çalışmanın ardından başladı.

Ofis içindeki atıkların henüz kaynağındayken azaltılması, tasnif edilmesi, depolanması, “kullan at” yerine “yeniden kullanım” ve “geri dönüşüm”ün uzun ve kısa vadede, etkileri ofis ve kampüs yaşamının her aşamasında oluşan çevresel etkilerin belirlenmesi, incelenmesi, raporlanması, hesaplanması ve en sonunda yönetilmesi süreçleri çalışmaların ana içeriğini oluşturuyor.

Sürdürülebilir ofis gönüllüleri yetişiyor

Eğitimlerde dünyanın dengesini sağlayan çevresel süreçleri ifade eden “Gezegenin Eşikleri” kavramıyla tanışan katılımcılar; iklim değişikliği, okyanus asitlenmesi, biyosfer bütünlüğü, ozon tabakasının incelmesi, yeni kimyasallar, arazi kullanımındaki değişiklikler gibi yaşanan güncel çevre sorunları ve bu sorunların temelinde yatan sebepleri öğrendi. “Döngüsel Ekonomi” ve “Yaşam Döngüsü Analizi” ile ofis satın alımları, bina yönetimi ve atık yönetimi süreçlerinin nasıl yapılması gerektiği, , günlük hayattaki bireysel tercihlerin ve kurumsal süreçlerin doğa etkilerinin neler olduğu “Sürdürülebilir Ofis ve Kampüs Gönüllüleri Eğitimi”nde uzmanların detaylarıyla anlattığı ve uygulamalar yaptırdığı diğer konular oldu.  Eğitimin üçüncü ise 24 Mart’ta ENKA İstinye ve ENKA Kocaeli okullarından öğretmenlerin katılımıyla yapılacak.