Ana içeriğe atla

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA KATKI

01.04.2008

Mart ayında ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezine ulaşan yayınlar arasında dikkat çeken kitaplardan biri de, somut olmayan kültürel miras konusunda ilgi çekici bir çalışma. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü'nde Türk Halk Müziği konusunda çalışmalarını sürdüren Süleyman Şenel tarafından kaleme alınan Kastamonu'da Âşık Fasılları adlı iki ciltlik kitap, Kastamonu Valiliği'nin bir yayını. 

Kitabın arka kapağında yer alan tanıtımda çalışmanın önemi şöyle anlatılıyor: Âşık sanatı, kendine has sözlü ve yazılı kaynakları, üretken ve taşıyıcı sanatkâr temsilcileri, kuşaktan kuşağa ve kulaktan kulağa geçen aktarım yöntemleri, çalgısal ve sözel icra usulleri, türleri, çeşitleri, çeşitlemeleri ve adet ve gelenekleriyle, Türk kültür-sanat hayatını besleyen unsurların en başında gelir. 'Kastamonu'da Âşık Fasılları'; Kastamonu ve çevresi Aşık musikisinin sözlü ve kayıtlı son tanıklarını çeşitli arşivlerden sağlamış, [...] karşılaştırmalı ve bol notalı bir incelemedir. Başka bir deyişle, çeşitli arşivlerin tozlu raflarında/dolaplarında saklanan Kastamonu ve çevresi âşık sanatı ürünleri, günümüz toplum belleğinde kısmen yaşatılan âşık sanatı ürünleriyle bu kitapta buluşmaktadır.

Somut olmayan kültür miras, toplumların ve halkın çevresiyle, doğayla ve geçmişiyle kurduğu etkileşimin ürünü olan yaşam kültürünü yansıtır. İnsanların atalarından devraldıkları ve kendilerinden sonra gelen kuşaklara aktardıkları anlatılar ve gelenekler, topluma ve bireylere bir kimlik ve süreklilik duygusu kazandırır. Bu nedenle, somut olmayan kültürel miras ürünlerinin korunması ve yaşatılması, genç kuşaklarla buluşturulması, kültürel kimliğin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşır.  Kastamonu Âşık Fasılları, bu doğrultuda örnek bir çalışmanın ürününü sunmaktadır. 

Mart ayında ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi'ne ulaşan yayınlar:

 • Başgelen, Nezih. (2007). Türkiye' de Koleksiyonculuk  ve Arkeolojik Mirasın Korunması. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Başgelen, Nezih. (2007). Türkiye' de Arkeolojik Mirasın Korunamaması ve Allianoi. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Başgelen, Nezih. (2007). İstanbul Tarihi Yarımada ve Arkeoloji, 1860 - 1960. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Bebekoğlu, Sıdıka ve Tektuna, Mehmet. (2008). Kilis Kültür Envanteri: Kentsel Mimari, Kırsal Mimari, Yazıt serleri. Ankara: Kilis Valiliği.
 • Bir Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarajevo'da Mahalle (Jedan Gaditeljski Pokusaj: Mahalle u Trabzonu i Sarajevu. yay. haz. Halil İbrahim Düzenli. İstanbul: Seçil Ofset, 2007.
 • Çanakkale Albümü: 1915 - 2008. yay. haz. Murat Kıray. Çanakkale: Aynalı Gazetecilik ve Matbaacılık, 2008.
 • Demir, Ataman. (1998). Çağlar İçinde Antakya. İstanbul: Akbank.
 • Dirimtekin, Feridun. Kariye: The Historical Monument of Kariye (Das Historische Bauwerk Kariye - Le Monument Historique de Kariye). İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.
 • Erkoç, Ethem. (2008). Anadolu'da Bir Köy Odası: Hatışoğlu Konağı. Çorum: Çorum Hakimiyet Gazetesi.
 • Eşiz, Bora. (2007). Efsanevi Topraklar: Van, Bitlis, Muş ve Hakkari. İstanbul: Devlet Planlama Teşkilatı
 • Eyüpgiller, Kemal Kutgün. (1999). Bir Kent Tarihi Kastamonu. İstanbul: Eren Yayıncılık.
 • Germaner, Semra ve İnanku, Zeynep. (1989). Oryantalizm ve Türkiye. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.
 • Giresun Geleneksel Yeme İçme Rehberi. yay. haz. Adnan Şahin. İstanbul: Kelkit Kalkınma Birliği, 2008.
 • Gümüşhane Geleneksel Yeme İçme Rehberi. yay. haz. Adnan Şahin. İstanbul: Kelkit Kalkınma Birliği, 2008.
 • Kabacalı, Alpay. (2003). Geçmişten Günümüze İstanbul. İstanbul: Denizbank.
 • Kalyon, M. Mustafa. (2000). Kütahya' da Selçuklu - Germiyan ve Osmanlı Eserleri. Kütahya: Kütahya Belediyesi.
 • Kent ve Planlama: Geçmişi Korumak, Geleceği Tasarlamak : Ruşen Keleş'e Armağan. yay. haz. Ayşegül Mengi. Ankara: İmge Kitabevi, 2007.
 • Küçükerman, Önder. (1973). Anadolu'daki Geleneksel Türk Evinde Mekan Organizasyonu Açısından Odalar (The Rooms in the Traditional Turkish House of Anatolia from the aspect of Spatial Organization). İstanbul: Alpa Ofset Basımevi.
 • Özbek, Yıldıray. (2005). Mustafapaşa (Sinanos) Evlerinde Duvar Resimleri. Kayseri: M Grup Matbaacılık.
 • Schirmer, Wulf. (1982). Hitit Mimarlığı. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat yayınları.
 • Sevin, Veli. (2003). Eski Anadolu ve Trakya Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sivas Geleneksel Yeme İçme Rehberi. yay. haz. Adnan Şahin. İstanbul: Kelkit Kalkınma Birliği, 2008Sunguroğlu, İshak. (1958). Harput Yollarında, 4 cilt. İstanbul: Özaydın Matbaası.
 • Şenel, Süleyman. (2007). Kastamonu' da  Aşık Fasılları, 2 cilt. İstanbul: Kastamonu Valiliği.
 • Tarihi Kalıntıları ile Çıldır. Ankara: Çıldır Kaymakamlığı, 2001.
 • Taşköprü'den İstanbul'a Osmanlı Bilim Tarihinde Taşköprülüzadeler Sempozyumu. yay haz. Celil Güngör. Kastamonu: Taşköprü Belediyesi, 2006.
 • Tokat Geleneksel Yeme İçme Rehberi. yay. haz. Adnan Şahin. İstanbul: Kelkit Kalkınma Birliği, 2008.
 • Çeçener, H. Besim. (2007). Üsküdar Merkez Mahalleleri Osmanlı Dönemi Su Uygarlığı Eserleri, İstanbul: Üsküdar Belediyesi.
 • Kahraman, Alim. (2003). Zaman Aynasında Üsküdar: Türk Edebiyatında Üsküdar, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Hayal Şehir: Şiirlerde Üsküdar. yay. haz. Kemal Kahraman, Seyfettin Ünlü, İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2004.
 • Özemre, Ahmed Yüksel. (2007). Hasretini Çektiğim Üsküdar. İstanbul: Üsküdar Belediyesi.
 • Özemre, Ahmed Yüksel. (2006). Üsküdar Ah Üsküdar. İstanbul: Üsküdar Belediyesi.
 • Yılmaz, Özer…[ve öte.]. (2004). Anadolu'nun Kilidi Afyon. Afyon: Afyon Valiliği.

Çekül Bilgi ve Belge Merkezi

Tüm Haberler