Sokak Oyunları Kitapçığı Açık Kaynak Olarak Yayında | ÇEKÜL

Sokak Oyunları Kitapçığı Açık Kaynak Olarak Yayında

07.04.2023

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Biraz Hareket, Biraz Neşe: Sokak Oyunları kitapçığını hazırladı ve açık kaynak olarak okurlara sundu. 7 yaş üzeri çocuklarla çalışan tüm öğretmenler, çocuklarla etkinlik yapan gönüllüler, yerel yönetimlerin, kurumların çocuklarla etkinlik yapan sosyal hizmet çalışanları, çocuklarla çalışan sivil toplum uzmanları bu kitapçıktan faydalanabilir.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitim uzmanları Özge Öney Aydın, Ceyda Bakbaşa Bosson ve Pınar Ayöz Saydam’ın; depremden etkilenen çocuklar ve öğretmenler için afet bölgesinde uygulanmak üzere hazırladığı Biraz Hareket, Biraz Neşe: Sokak Oyunları, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar gün yüzüne çıkararak; çocukların oyun sayesinde kendi kültürlerini tanımasını, ekip çalışması ve deneyim paylaşımı yapmasını, ifade becerilerinin güçlenmesini, dinleme alışkanlıklarının güçlenmesini sağlıyor ve arkadaşça rekabet kuralları eşliğinde çocuklara sosyalleşme fırsatı sunuyor. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı bu kitapçıkla, oyun oynamanın iyileştirici gücünü kullanarak zor zamanlarda çocukların biraraya gelebilmesine destek olmayı ve eğitmenlerin çocuklarla kurduğu ilişkiyi çeşitlendirmeyi öneriyor.

Kitapçıkta, çoğu açık alanda oynanan 10 oyun ile bu oyunlara başlamadan önce yapılması gereken geleneksel takım seçme ve sıra belirleme yöntemlerinin anlatıldığı bir içerik de bulunuyor. 

Oyunlar ise sırasıyla şöyle:

  • Ateş Toprak Hava Su
  • Yedi Kule
  • Yakan Top        
  • Gezen Yüzük    
  • Alkuç Balkuç    
  • Menekşe          
  • Çatlak Patlak    
  • Mendil Kapmaca          
  • İp Atlama         
  • Çuval Yarışı  

ÇEKÜL Vakfı geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili ilk çalışmasını 2008-2012 yıllarında, ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri projesi kapsamında gerçekleştirdi. Ülke çapında yapılacak kültürel eğitim uygulamalarıyla, çocukların önce yaşadıkları kenti, sonra da ülkelerini tanımaları; kentlilik bilinci kazanmaları ve edindikleri bilgileri paylaşarak çoğaltmalarını hedefleyen projenin bir ayağını da sokak oyunları oluşturdu. Çocuklar hem kendi yöre oyunlarını diğer kentlerdeki çocuklarla paylaştı hem de hep beraber oyun oynama şansı yakaladı.

Dayanışmanın ve paylaşma kültürünün, somut olmayan kültürel mirasın en önemli ögelerinden sokak oyunları aracılığıyla kalıcı kılınması,  gelecek kuşaklara aktarılan bir değer olması için hazırlanan kitapçık, açık kaynak olarak www.cekulvakfi.org.tr sitesine ve www.cekuldukkan.org ÇEKÜL Yayınları sekmesine yüklendi. yüklendi. 

Doğa-kültür-insan birlikteliğini bütüncül şekilde koruma niyetimizi sürdürüyor, bu değerli kaynağı herkesin erişimine açık şekilde paylaşıyoruz. Kitaba ulaşmak için tıklayın.