Ana içeriğe atla

Siirt’in geleceği Siirtliler ve bilim insanlarıyla şekilleniyor

06.05.2013

Tarihi Kentler Birliği’nin Nisan ayında yapılan Siirt Bölge Toplantısı’nda, ÇEKÜL Vakfı’nın önerisiyle,  bölge ve kent için bir yol haritası hazırlanması kararı alınmıştı. Bu karar doğrultusunda Siirt Valiliği’nin ev sahipliğinde ve Aydınlar (Tillo) Belediyesi’nin katkısıyla, “Bölgenin, Siirt’in ve Tillo’nun Geleceği” başlıklı yol haritası vizyon çalıştayı 4 Mayıs’ta Siirt’te yapıldı. Çalıştaya farklı üniversitelerden gelen bilim heyeti, Siirt’ten kamu, kurum ve sivil toplum temsilcileri, belediye başkanları ve muhtarlar ile bölgeden katılım sağlandı.

Faruk Göksu tarafından yönetilen çalıştayda katılımcılara üç temel soru yöneltildi:

 • Bölgenin ve Siirt’in farklılık yaratan değerleri nelerdir?
 • Değerleri nasıl fırsata dönüştürürüz?
 • Gelecek nasıl kurgulanmalıdır?

Dört saat boyunca bu üç temel soru üzerinden, çalıştaya katılan yaklaşık 150 kişi söz alarak yol haritasının hazırlanmasında temel kabul edilecek ilkeleri belirledi. İlkeler, şehir plancısı Sıla Akalp tarafından sunuldu:

“Siirt’in Geleceği için 10 Temel İlke”

 1. Doğal, Tarihsel ve Kültürel Derinlik; Katmanlar
 2. Kültürel Topoğrafya; Hava – Su – Toprak
 3. Tasavvuf ve Bilimin Gücü, evrensellik
 4. Birlikte Yaşam ve Toplumsal Doku
 5. Kutsal Miraslar, Yaşayan Müze
 6. Anıt Şahsiyetler; Ziyaretler; Seferiler, Kalıcılar
 7. Kırsal Kalkınma; Tarımsal Üretim ve Hayvancılık
 8. Buluşmalar; Toplumsal Uzlaşı
 9. Geçmiş ve Gelecek; Su (Temiz enerji, Temiz Yaşam)
 10. Tarihsel ve Kültürel Dönüşüm; Siirt Modeli

 

Bilim insanlarının uzun araştırma ve uygulamalarının ardından Hz. Fakirullah’ın Tillo’daki türbesinde, ekinokslarda yeniden yaşanmaya başlayan “ışık hadisesi”nin, (bkz: ışık hadisesi) Tillo ve Siirt’in geleceğinde önemli olması, Prof. Dr. Cengiz Işık’ın önderliğinde pek çok bilim insanın bu nedenle Tillo’ya gelmesinin bir fırsat kabul edilmesi , “Bölgenin, Siirt’in ve Tillo’nun Geleceği” başlıklı yol haritası vizyon çalıştayının yapılmasında itici güç olmuştu. ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji tarafından hazırlanacak olan “Siirt Yol Haritası Taslağı”, ışık hadisesinin yaşanacağı 23 Eylül’de, Tillo’da yapılacak bir toplantıyla paylaşılacak.

         

Bilim İnsanları ve Siirtliler Buluştu

Farklı üniversitelerden bilim insanları; Prof. Dr. Cengiz Işık, Prof. Dr. Zeki Eker, Prof. Dr. Adnan Diler, Prof. Dr. İbrahim Yokaş, Doç. Dr. Rahmi Erdem, Doç. Dr. Billur Tekkök, Yrd. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, Öğr. Gör. Bora Türkkan, Öğr. Gör. Halime Fişenk ile Siirt Valisi Ahmet Aydın, Tillo Kaymakamı  Ahmet Yıldız, Tillo Belediye Başkanı Mesut Memduhoğlu, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Bakır, ÇEKÜL YDK üyeleri Namık Kemal Döleneken ve Hurşit Arslan, ÇEKÜL Siirt Temsilcisi Ayhan Mergen, ÇEKÜL Elazığ temsilcisi Mustafa Balaban, ÇEKÜL Elazığ Gönüllüsü ve YDK üyesi Mithat Coşkun, ÇEKÜL gönüllüsü A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp, ÇEKÜL Vakfı uzmanları Alp Arısoy, Şirin Sıngın Yılmaz, Zeynep Biçer çalıştaya katıldılar.

Siirt Valisi Ahmet Aydın: Siirt tarihindeki fırsatı yakaladı. Bu kültürel ve doğal zenginliği korurken, kullanırken ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Bazen iyi niyetli de olsa yapılan işlerin sonucu yanlış oluyor. Bu nedenle uzmanların, bilim insanlarının görüşleri bizim için çok önemli. ÇEKÜL ve TKB’nin,  bilim insanlarının gönülden desteğiyle, bu tarihi fırsat Siirt için bir eşik noktası olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Metin Sözen: Anadolu coğrafyasında kirletilen havanın, suyun ve toprağın hesabını vermek zorundayız.  Bu topraklardaki zenginlikleri yeniden hatırlamamız gerekiyor. Niye bu coğrafyaya, Dicle’nin Fırat’ın kıyısına yerleşim insanlar? Çünkü bu toprakların bereketini kullanmışlar. “Bu bereketin kirlenmemesi için bize fırsat verin” demek gerekiyor. Devletin yanlış politikalarına hayır diyecek bilinç gerekiyor. Soruları fırsata çevirmek gerek. Siirt ve çevresi uluslararası kültür yolunun nirengi noktasıdır. Bu coğrafyaya, haritalara bakarken büyük bakmak gerekiyor. “Yeni buluntularla kimliğim derinleşiyor” demek gerekiyor. Siirtliler bu bilince ulaşmalı. Cas evlerini yaparken bile toprak-su ve güneşi kullanmışsınız. “Güneş bu coğrafyada 365 gün, tarihin derinliğinden doğuyor” demek gerekiyor. Siirt Üniversitesi bu toprakların bereketini doğru kullanmak için yöntemler geliştirmeli. Tarım ve hayvancılıkta burayı merkez haline getirecek çalışmalar yürütmeli. Tüm kurumlar, sivil toplum örgütleri bu bilinçle hareket etmeli.

Toplantıya katılan bilim heyeti:

Prof. Dr. Cengiz Işık

Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Zeki Eker

Akdeniz Üniversitesi, Astrofizik

Prof. Dr. Adnan Diler

Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim Yokaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Tarım/Ziraat

Doç. Dr. Rahmi Erdem

Selçuk Üniversitesi, Şehir Plancısı

Doç. Dr. Billur Tekkök

Başkent Üniversitesi, Arkeolog (Kent Müzesi için)

Yrd. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur

Ege Üniversitesi, Önasya Arkeoloğu

Öğr. Gör. Bora Türkkan

Başkent Üniversitesi, Heykeltraş

Öğr. Gör. Halime Fişenk

Başkent Üniversitesi, Grafik Tasarımcı
(Bilgilendirme ve yönlendirme tasarımları için)

Tüm Haberler