Ana içeriğe atla

SELÇUKLU ESERLERİ’NİN GÜNÜMÜZE YOLCULUĞU

24.09.2008

Anıtsal mimarlık eserleri, adil yönetim anlayışları, bilim ve teknolojiye verdikleri önemle Ortaçağ Anadolusunda görkemli bir uygarlık yaratan Selçuklular, birçok alanda günümüze kadar uzanan izler bıraktı. Bugün hâlâ dimdik ayakta duran Selçuklu mimarlık yapıları, Konya-Selçuk Belediyesi tarafından iki cilt olarak yayınlanan ve zengin fotoğraf koleksiyonuyla desteklenen Selçuklu Eserleri  kitabıyla bir araya getirildi. 

Bin yıllık bir geçmişe dayanan Anadolu Selçuklu Uygarlığı’nın yarattığı eşsiz mimarlık ürünleri,  Anadolu’da egemenliğin, ekonomik refahın ve yeni bir Anadolu kimliğinin simgeleri olarak Selçukluların uygarlık öyküsünü günümüze taşıyor.  

Selçuklu Belediyesi, Türkiye’deki Selçuklu yapılarının tümünü içine alan bir envanterin eksikliğinden yola çıkarak, Afyon’dan Yozgat’a uzanan bir coğrafyada tespit edilen yapıların fotoğraflarını iki ciltte bir araya getirdi. Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü, Prof. Dr. Haşim Karpuz’un danışmanlığında, Ahmet Kuş, Feyzi Şimşek ve İbrahim Dıvarcı’nın fotoğraflarıyla yayına hazırlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Selçuklu Belediye Başkanı Doç. Dr. Adem Esen’in önsözleriyle sunulan kitabın birinci cildinde bulunan Prof. Dr. Haşim Karpuz’un giriş incelemesi, “Selçuklu Çağında Anadolu”, “Kültür-Sanat Ortamı ve Toplum”, “Yapı Türleri ve Kısa Özellikleri” gibi başlıklar altında okuyucuyu aydınlatıyor.

Prof. Dr. Haşim Karpuz giriş yazısının “Sonuç” bölümünde şu görüşe yer veriyor: “Anadolu’da Selçuklu yapılarının sayısını doğru olarak ortaya koyan bilgilerden yoksunuz. Selçuklu kent dokuları gibi yapıların büyük bir bölümü yıkılmış ve toprak altında kalmıştır. Türkiye’de yapılan Ortaçağ kazı ve araştırmaları da bu hususu doğrulamaktadır.

“Umarım ki bu albümde bir arada gördüğümüz Selçuklu mimari mirası, atalarımızın bu topraklarda kurduğu şehirlerin ve uygarlığın korunmasında bize düşen sorumluluğu hatırlamamamıza yol açar.”   

Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü”nü ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi’nde inceleyebilirsiniz. 

ÇEKÜL Bilgi ve Belge Merkezine Ulaşan Yayınlar

Tüm Haberler