Polonezköy İmar Planına itiraz ediyoruz! | ÇEKÜL

Polonezköy İmar Planına itiraz ediyoruz!

09.01.2014

İstanbul’un doğal ve kültürel mirasının en önemli parçalarından biri olan Polenezköy, yapılaşmaya olanak veren Tabiat Parkı uygulaması kapsamında imara açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayından geçen Koruma Amaçlı İmar Planı 24 Ocak tarihine kadar askıya çıkarıldı. İtiraz edilmezse Polonezköy'e oteller, spor kompleksleri, ofisler, kafeteryalar gibi turizm işletmeleri yapılabilecek.

Nasıl itiraz edeceğiz? 

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne (Balmumcu, Beşiktaş) giderek, itiraz gerekçenizin yazılı olduğu, imzalı dilekçenizi evrak kayıta teslim edebilirsiniz. Dilekçeyi imzalamak isteyenler 19 Ocak tarihine kadar ÇEKÜL Evi'ne gelerek imza verebilir.  

Ayrıca aşağıda hazırladığımız örnek dilekçe metninden faydalanabilirsiniz: 

ÖRNEK İTİRAZ DİLEKÇESİ

Konu: Polonezköy İmar Planı İptali hakkında

Tarih:

 

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

İstanbul İli,  Beykoz  İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli  Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı,  Bakanlık Makamının 22.11.2013 tarih ve 11521 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı KHK’nin 13/A  maddesi uyarınca  onaylandığını öğrenmiş bulunuyorum.

İstanbul Valiliği’nin http://harika.istanbul.gov.tr/Default.aspx?pid=2983 adresli web sitesinde Polonezköy ile ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir:

“Polonezköy Tabiat Parkı; İstanbul’un doğal bitki türlerinin tamamını bünyesinde bulundurmaktadır. Örneğin çam türleri, kestane, gürken, meşe, kayın, ıhlamur alt tabakada ise defne, kocayemiş, karayemiş, dağ muşmulası, geyikdikeni, ateş dikeni, bulunmaktadır. Tabiat Parkı içersinde 1 adet Sülün- Keklik Üretme İstasyonu ve 1 adet Geyik- Karaca Üretme İstasyonu bulunmaktadır. Tabiat parkı içerisinde kızıl geyik, karaca, yaban domuzu, çakal, tilki, sincap, sansar, gelincik, sülün, keklik, atmaca, şahin, doğan, karatavuk, saka, üveyik, baykuş gibi hayvanlar bulunmaktadır.”

İstanbul’un doğal ve kültürel mirasının en önemli parçalarından biri olan Polonezköy’de,  yukarıdaki metinde de anlatılan dokuyu yok edeceği gerekçesiyle,

  • 26.12.2013 tarihinde askıya çıkan “Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli  Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”na ve
  • Türkiye ormanlarını ilgilendiren dört önemli koruma statüsünden biri olan ve korumadan daha çok yapılaşmaya yol açan Tabiat Parkı kapsamında doğadan yana olmayan olumsuz uygulamalara itiraz ediyorum.

Kısa vadede Polonezköy İmar Planı'nın iptali, uzun vadede de Tabiat Parkı uygulamasının revize edilmesi için gereğinin yapılmasını rica ederim.