Ana içeriğe atla

Payaslılar planlama sürecine katıldı

11.11.2014

ÇEKÜL Vakfı ve Payas Belediyesi işbirliğiyle, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve çevresinde devam eden Payas Şenlendirme Projesi kapsamında, 2 Ekim tarihinde geniş katılımlı bir halk çalıştayı düzenlendi.

Restorasyonu tamamlanmış Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin kent içinde bir odak noktası oluşturacak şekilde işlevlendirilmesine yönelik planlamayı ve külliye çevresinin düzenlenmesine dair stratejik kararların alınmasını amaçlayan Payas Şenlendirme Projesi, 2014 Temmuz ayında bir yıllık bir program çerçevesinde başlatılmıştı.

Proje kapsamında külliye ve çevresinin kullanım senaryolarının kentlilerin beklentileri doğrultusunda tartışılarak şekillendirilmesini amaçlayan çalıştay, ÇEKÜL’ün katılımcı planlama anlayışının önemli bir basamağını oluşturuyor.

Payas halkı,  kanaat önderleri ve yerel yöneticilerin biraraya geldiği çalıştayda külliyenin yeniden kullanımına yönelik öneriler ve Payas’ın geleceğine yönelik beklentiler masaya yatırıldı. ÇEKÜL Vakfından şehir plancısı Esra Karataş’ın yönettiği çalıştay, Belediye Başkanı Bekir Altan ve Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya’nın yaptığı konuşmalarla açıldı. Çalıştayda öne çıkan başlıklar arasında sosyal ve kültürel alt yapının geliştirilmesi, imar kirliliğinin önlenmesi, ulaşım, tanıtım faaliyetleri, konaklama ve turizm alt yapısına dair sorunlar, spor tesisleri, eğitim faaliyetleri ve yerel ticaret öne çıkan başlıklar oldu.

Çalıştayın detaylı raporu ve sonuçları, “Külliye Çevresi Vizyon Senaryoları” başlığı altında Kasım ayı içinde yayınlanacak.  Bu rapora ve proje hakkında diğer bilgilere http://payassenlendirme.wordpress.com adresinden ulaşılabilir. 

Tüm Haberler