Ana içeriğe atla

PAMUKKALE 2008’E HAZIRLANIYOR

04.01.2008

2007 yılının son günlerinde, 27-28 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Denizli'yi ziyareti sırasında, yıllardır bir türlü çözülemeyen sorunlar nedeniyle tehdit altında bulunan Pamukkale ve çevresiyle ilgili önemli kararlar alındı. Prof. Dr. Metin Sözen Başkanlığındaki ÇEKÜL heyetinden yüksek mimar ve restoratör Metin Keskin ve ÇEKÜL İpek Yolu Kültür Yolu projesi yürütücülerinden Sidar Duman'ın da bulunduğu toplantıya, Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat başta olmak üzere, Denizli milletvekilleri, Denizli Vali Yardımcısı ve Pamukkale Yönetim Birimi Başkanı İbrahim Hayrullah Sun, Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi, Pamukkale Belediye Başkanı Osman Akkulak, Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanı Ş. Önder Kıraç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Oklu, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Süleyman Boz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. F. Necdet Ardıç ile yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Kadir Pektaş ile Çekül temsilcisi Ahmet Yoldaş ve her kesimden yetkili ve uzmanlar katıldılar. Yöredeki çalışmaların çeşitli evreleriyle ilgili açıklamaların yer aldığı toplantının ilk gününde, Denizli merkez ile çevresindeki doğa ve kültür varlıklarıyla ilgili örnekler gezildi ve yerinde tartışmalarla gelişmeler irdelendi.

Her aşamayı yakından izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, özellikle Kaklık Mağarası'nın çevresinin düzenlenmesini, Ortaçağ Selçuklu döneminin özgün yapılarından Akhan'ın sağlıklı biçimde onarımının tamamlanması ve çevresinin kamulaştırılarak bir kültür alanı olarak düzenlenmesini sevinçle karşıladı. Yine bu doğrultuda daha önce başlatılan ve bir bölümü sonuçlandırılan Konyalıoğlu Evi, Külahçıoğlu Un Fabrikası, Denizli Etnoğrafya Müzesi ve Kaleiçi çalışmalarında incelemesini sürdüren Ertuğrul Günay, özellikle Külahçıoğlu Un Fabrikası'nın konservatuar olarak işlevlendirilmesinden dolayı mutluluklarını bildirdi ve Kaleiçi'nde yeni bir düzenlemenin gerekliliği üzerinde durdu. 

Laodikya Antik Kentinde yapılan incelemeler sırasında, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in verdiği bilgiler doğrultusunda, bu önemli kazı alanının önemine uygun şekilde ayağa kaldırılması için herkesin desteğinin gerekli olduğunu ve kendilerine düşenin gereğinin yapılacağını açıkladı.

Akşam yapılan toplantıda ise, Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat, bölgeyle ilgili stratejileri ve uygulamaları açıklayan Pamukkale Danışma Kurulu ve Kültür ve Turizm Sekörü başlıklı kapsamlı bir sunum yaparak tartışmalara sağlıklı bir zemin oluşturdu. Uzun yıllar önce başlayan Pamukkale ve çevresinin yanlışlardan arındırılmasını içeren bu süreçte alınan yol, büyük bir başarı olarak nitelendirildi. Her kesimden sorumluların açıklamaları ve tartışmalara katılmaları, ortak bir dilin oluşmaya başladığını gösterdi. Burada toplantıyı yöneten Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2008 yılı sonuna kadar sorunların büyük bir kısmının çözülmesi temel hedefimizdir dedi. Tartışmaların ışığında, Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale'de yapılan incelemelerde verilen hedeflerin öncelikleri saptandı.  Alınan kararlardan bazıları şöyle özetlenebilir:

- Çevredeki bütün termal alanların temel bir iradeye bağlanarak yanlışlardan arındırılması, doğal kaynakların zorlanmaması ve kültürel turizme katkısının dikkate alınması,
- Su kaynaklarının dağıtım sisteminin bilgisayar teknolojisiyle yönetilmesi gibi bilimsel verilere dayalı sağlıklı bir sistem içinde değerlendirilmesi,
- Hierapolis ve Tripolis Antik Kentlerinde kültür turizminin bir sisteme bağlanarak planlanması, giriş ve çıkışların kontrol altına alınması,
- Gece turizminin de canlandırılması amacıyla aydınlatmanın tamamlanması,
- İl Özel İdarenin kullanımında olan havuzların çevresinin yapılardan arındırılması,
- Müze olarak kullanılan hamamın yeni tasarımlarla genişletilerek müze alanının zenginleştirilmesi,
- Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinle Kocaçukur'da yapılan çalışmalarla kapasite artırılması,
- Karahayıt bölgesin sağlık turizmine açılması amacıyla burada Pamukkale Üniversitesi tarafından bir hastane kurulması, 
- Geleneksel dokusunu büyük oranda koruyan Buldan İlçesinin tümünde, sokak iyileştirme çalışmalarının tamamlanması, değişik yapıların işlevlendirilmesi, ünlü dokuma merkezinin yeni tasarımlarla zenginleştirilmesi ve tüm projelerin 2008 yılında bitirilmesi.

Tüm bu konuların 2008 yılı içinde bir yol haritasına bağlanarak sağlıksız gidişe son verilmesi yolunda ortak karara ulaşıldı ve sorumluluklar belirlendi.

ÇEKÜL başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan, uzun yıllardır sürdürülen çabaların kesintisiz devamını isteyen yetkililere, toplantılara katılan ÇEKÜL heyetinin, üzerine düşen görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğini söylemesi, katılan kurum-kuruluş-kişiler tarafından büyük bir destek olarak nitelendirildi. 

Tüm Haberler